ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ร่วมกับคุ้มวัดศรีทองไพบูลย์วราราม

ได้ร่วมงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ และรำวงหรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 ด้วยการจัดแสดงซุ้มประทีปโคมไฟ การกวนข้าวทิพย์ และการขับร้องสรภัญญะ ในการนี้มีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีประชาชนคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ตามประเพณีพร้อมแต่งตัวย้อนยุคร่วมงานรำวงย้อนยุคเป็นที่บันเทิงใจท่ามกลางรอยยิ้มมีความสุขกันถ้วนหน้า

อนึ่งสำหรับกิจกรรมประเพณีฯ ดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีส่วนร่วมด้วยการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับคุ้มวัดศรีทองไพบูลย์วราราม ซึ่งเป็นคุ้มวัดที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แต่เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดังนั้นทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ ทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-น่าสนใจและชอบใจชุดย้อนยุคครับ

-ขอบคุณครับ