บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เยียวยา

เยียวยา

เขียนเมื่อ  
89 2 5

อิ่มละมุน กรุ่นฟาง

เขียนเมื่อ  
241 4 2

​โพวา ???

เขียนเมื่อ  
236 6 4

ขอบคุณกับรางวัล

เขียนเมื่อ  
285 16 10

Palliative Care ถึงจิตวิญญาณ

เขียนเมื่อ  
306 3

ภาวนาผ่านการเจ็บป่วย

เขียนเมื่อ  
217 10 4

พุทธะแห่งการเยียวยา

เขียนเมื่อ  
305 5 1

การเยียวยาจากแดนใต้

เขียนเมื่อ  
203 5 1

พยาธิธรรมโมหิ...

เขียนเมื่อ  
283 4 4

เมื่อเขาเกินเยียวยา

เขียนเมื่อ  
180 1