บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เยียวยา

เยียวยา

เขียนเมื่อ  
79 2 5

อิ่มละมุน กรุ่นฟาง

เขียนเมื่อ  
225 4 2

​โพวา ???

เขียนเมื่อ  
227 6 4

ขอบคุณกับรางวัล

เขียนเมื่อ  
274 16 10

Palliative Care ถึงจิตวิญญาณ

เขียนเมื่อ  
301 3

ภาวนาผ่านการเจ็บป่วย

เขียนเมื่อ  
215 10 4

พุทธะแห่งการเยียวยา

เขียนเมื่อ  
299 5 1

การเยียวยาจากแดนใต้

เขียนเมื่อ  
195 5 1

พยาธิธรรมโมหิ...

เขียนเมื่อ  
274 4 4

เมื่อเขาเกินเยียวยา

เขียนเมื่อ  
176 1