โรงเรียน ผู้นำ เปลี่ยนแปลง – สุขภาวะคนไทย

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ทีมผู้นำสุขภาวะบรมครู ทีมงานคศน.หรือเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะแนวใหม่นำโดยท่านอ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และกัลยาณมิตรผู้นำสุขภาวะพี่น้องทุกท่านที่ช่วยหล่อเลี้ยงสุขภาวะของดร.ป๊อปด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระบบให้คนไทยมีสติสัมปชัญญะ ศีล สมาธิ และปัญญา

ขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับ "โรงเรียน คศน. หรือ เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะแนวใหม่" ที่ชุบชีวิตให้ดร.ป๊อปได้เติบโตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของตัวเองและผู้อื่นอย่างเป็นระบบทั้งแนวกว้างทางทักษะชีวิตและแนวลึกทางการเจริญสติสัมปชัญญะของตนเองและกัลยาณมิตรรอบข้างในและนอกที่ทำงานของผม

ผมจึงอยากสรุปเส้นทางที่คศน.เพิ่มโอกาสในการบ่มเพาะผมตลอด 2 ปีดังภาพต่างๆเหล่านี้ครับ

เริ่มจากก่อนวันปฐมนิเทศผู้นำสุขภาวะ สู่การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้คศน.จากการเสนอชื่อของผู้นำบรมครู ผู้นำรุ่นพี่ และเครือข่ายสุขภาวะต่างๆ (ขอบพระคุณคุณหมอช้างผู้เสนอชื่อผม) แล้วให้คณะกรรมการบริหารคศน.เป็นผู้ตัดสินใจให้เกิดการเข้าร่วม Core Module ครั้งละ 12 วัน เดือนเว้นเดือนตลอด 1 ปีเต็ม ระหว่างเดือนก็จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำโครงการดีๆเพื่อสังคม ผมขอขอบพระคุณคุณครูใหญ่ต้นแบบผู้นำสุขภาวะตลอดกาลของผมคือ ท่านอ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และท่านอาจารย์ผู้นำสุขภาวะบรมครูทุกท่านครับผม


ในแต่ละ Core Module ผู้นำทุกคนจะต้องเรียนรู้ต้นแบบผู้นำสุขภาวะในและนอกประเทศไทยอย่างน้อย 100 คน ผ่านการเดินทางไปศึกษาวิถีชีวิตและพูดคุยกับผู้นำบรมครู ณ สถานที่จริง รวมทั้งผู้นำจะต้องเตรียมข้อมูลผ่านการอ่านอย่างน้อย 100 เรื่อง ที่สำคัญเมื่อผ่านไปหนึ่งภาคการเรียนรู้ ผู้นำจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวสู่สาธารณะ คลิกอ่านบันทึกแรกของผมในฐานะผู้นำที่นี่

การเล่าประสบการณ์จาก Core Module ผ่านเวทีชั้นนำระดับชาติอย่าง HA FORUM ของผู้นำสุขภาวะรุ่นผม

ในปีที่สอง ผมได้รับความกรุณาจากท่านอ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ มาเป็นผู้นำพี่เลี้ยงให้โอกาสผมฝึกทำงานวิจัยเชิงนโยบายสุขภาวะกับสปสช.ในเรื่อง การพัฒนาชุดแบบประเมินความต้องการของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และสร้างโครงการโรงเรียนการจัดการความสุข ผมขอบพระคุณท่านอ.สุวิทย์ฯด้วยความเคารพรักอย่างสูงครับ

ตลอดจนได้รับทุนสนับสนุนไปศึกษาระบบสุขภาวะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

และแม้กระทั่งขณะไปจ.เชียงรายเพื่อการเรียนรู้ ท่านอ.โกมาตร พี่น้องผู้นำสุขภาวะ และทีมงานน้องสามสาว คศน. คือครอบครัวที่ช่วยชีวิตผมยามเจ็บป่วยด้วยดูแลผู้อื่นมากกว่าดูแลตนเอง อ่านบทเรียนนี้ของผมได้ที่นี่ ผมจะจดจำพระคุณของทุกท่านไปตลอดชีวิตด้วยความเคารพรักสุดหัวใจ

ปัจจุบันผมยังคงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในแต่ละวันด้วยการทำหน้าที่ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้คนรอบข้างมีสุขภาวะที่ดีขึ้น" และยังคงหาเวลาว่างร่วมเรียนรู้กับผู้นำสุขภาวะบรมครูกับผู้นำสุขภาวะทั้ง 4 รุ่นตลอดชีวิต

และนี่คืองานที่ผมกำลังริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรกิจกรรมบำบัดและการสร้างสุขภาวะบุคลากรของคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ที่ผมตั้งใจจะทำด้วยจิตอาสาและจิตสำนึกของความเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ" จนวาระสุดท้ายของชีวิต

คลิกอ่านผลงานของผมตลอดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้ดังนี้

ล่าสุดผมดีใจที่ความฝันสุดๆได้เป็นจริง คือ การพัฒนาระบบกิจกรรมบำบัดศึกษาเพื่อนศ. อาจารย์ อาจารย์ฝึกคลินิก นักกิจกรรมบำบัด และคนไทยที่ควรเข้าถึงสุขภาวะด้วยกิจกรรมบำบัด ในปีเป้าหมายคือ พ.ศ. 2563

ขอบพระคุณทีมงานคณาจารย์กิจกรรมบำบัด ทั้งม.ช.และม.มหิดล กับผู้นำนักกิจกรรมบำบัดไทยทุกท่านครับผม

ขอบพระคุณ ทุนวิจัย ใจอาจารย์ การพูดคุย ลุยระบบ พบผู้นำ ร่ำเรียนรู้ ดูคนไทย ให้ทบทวน หวนคิดถึง พึ่งตนเอง เกรงสังคม ปมพิการ งานฟื้นฟู ผู้ดูแล แก้ปัญหา พาลืมตัว มัวบำบัด ปัดทักษะ พลังสิทธิ์ จิตมุ่งมั่น กันที่บ้าน การทำงาน หาญสู้จริง นิ่งตั้งหลัก ปักจุดหมาย คลายกรอบคิด ปิดช่องว่าง ข้างเคียงกัน ปันใจสู้ คู่ปัญญา หากิจชอบ ตอบความหมาย หายกังวล หนทางมี ฝีมือมั่น หันหางาน สานอาชีพ รีบไตร่ตรอง มองการสอน กร่อนเส้นทาง ต่างปัจจัย ไออุ่นรัก จักใคร่ครวญ หวนวิเคราะห์ เจาะประเด็น เข็ญทักษะ จะลงฝึก ถึงคลินิก พลิกชุมชน คนช่วยกัน ลั่นวางแผน แกนดูแล แปลครูชี้ มีความดี พลีสังคมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะคนไทยทั้งมวลนะคะ ชื่นชมค่ะอาจารย์ เห็นภาพรุ่นพี่ที่รู้จักด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมากครับพี่ธิรัมภา

ขอบพระคุณมากครับพี่ดร.จันทวรรณ

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น

ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากนะคะอาจารย์

ขอบพระคุณมากครับพี่ nui

ขอบพระคุณมากครับพี่โอ๋และคุณวินัย

ขอบพระคุณมากครับคุณบินหลาดง

เขียนเมื่อ 

จำอาจารย์ประกาสิตและน้องแพ๊บหรือ ภาวิณีได้

เคยทำงานร่วมกัน

จะมีรุ่นใหม่ไหมครับ

กำลังลุ้นว่าจะมีประกาศรับรุ่น 5 หรือไม่ ถ้ามีจะแจ้งให้พี่ขจิตนะขอรับ ขอบพระคุณมากครับผม

ขอบพระคุณมากครับคุณ Pratamwinai