บทกวี : ต่าง...ต่าง...ต่าง...

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่างความคิดต่างเส้นทาง ต่างจุดหมาย

ต่างความเชื่อต่างจิตใจ ผู้คน

ต่างแสวงหาต่างขวนขวาย มากมี

ต่างหน้าที่ต่างเหตุผล ละครคนแห่งชีวิต...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องสั้น & บทกวีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...เฮ้ย เชิญเจ้าร่วมให้..............ความเห็น

จง เปือก! เลือกเป็นประเด็น......เท่านั้น

บังอาจจักทุกข์เข็ญ.................ข้าสั่ง

ประชาธิปไตย อวดรั้น..............คุกแล้วเห็นไหม