คุณภาพงานคือชีวิต


กราบขอบพระคุณความเป็นกัลยาณมิตรของ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม EdPEx และคณะทำงานกองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล ที่จุดประกายความสุขและความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาความเป็นเลิศขององค์การ-องค์กร

"องค์การ (กลุ่มคนทำงานที่ประสานกันและมีการติดตามวัดผลสำเร็จของงานตลอดเวลา) และองค์กร (กลุ่มคนทำงานที่มีลำดับขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน) [ขอบพระคุณบันทึกของคุณอภิศันย์ ศิริพันธ์] ที่เปิดใจเลือกใช้เครื่องมือการรับรองคุณภาพงาน ที่มี 3 เกณฑ์ คือ Audition (Checklist ผ่าน กับ ไม่ผ่าน เกณฑ์) Accreditation (น่าไว้วางใจในเรื่องปลอดภัย - Need และ/หรือ ยอมรับในคุณภาพ - Want) และ Go to Excellence (ต่อยอด Want ที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่คาดหวังด้วยการรับรู้จากลูกค้าในทุกพันธกิจ) ย่อมพัฒนาสู่สุขภาวะของคนทำงานด้วยการเป็นองค์การและองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)"

EdPEx เป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อวัดคุณภาพระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับระบบงานหลักกับระบบสนับสนุน (เงิน คลัง พัสดุ) สู่การพัฒนาความเป็นเลิศตามบริบท (กระบวนการกับผลลัพธ์ - How to ทำอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจว่า...) ของแต่ละส่วนงานในสถาบันการศึกษา โดยมีเคล็ดลับที่ดีมากจาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คลิกศึกษาผลงานของอาจารย์ที่นี่ [ขอบพระคุณ Youtube.com] คือ DRMP

  • Define ระบุขั้นตอนเรื่องนั้น ทบทวนว่าใครทำ และทำอย่างไร
  • Repeatable ทำซ้ำๆแล้วองค์กรอยู่ได้ด้วยระบบ แม้ว่าคนที่ริเริ่มทำไม่ได้อยู่ในองค์กรแล้ว
  • Measurable วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
  • Prediction คาดการณ์ฝลลัพธ์ของการทำงานในปีหน้าว่า น่าจะเป็นอย่างไร และจะรับมืออย่างไร

และในรายหลักสูตรหรือต่ำกว่าส่วนงานก็สามารถใช้อีกเครื่องมือคือ AUN-QA ที่มุ่งการรับรองหลักสูตรที่ใช้ภาษาอาเซียนให้มีคุณภาพแล้วก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างประเทศอาเซียนได้ (แม้ว่าประเทศไทยจะริเริ่ม แต่มีเพียง 4 จาก 100 หลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรอง...1 ใน 4 หลักสูตรมาจากวิทยาลัยนานาชาติ) คลิกศึกษาชุมชน Asian University Network ได้ที่นี่

ในยุคการแข่งขันแบบดิจิตอล...การยอมรับความจริงโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างส่วนงานกับคู่แข่งและ/หรือคู่เทียบ ทำให้แต่ละสถาบันการศึกษาเร่งพัฒนาแบบก้าวกระโดด รู้เขา รู้เรา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแข่งร่วมพัฒนาอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งสามารถศึกษาที่นี่เพื่อวางแผนสู่การพัฒนาในระดับ Thailand Quality Class ที่คะแนน 350 จาก 1,000 สู่ Thailand Qaulity Award คะแนน 650 จาก 1,000 ซึ่ง "ในระบบองค์กรที่มีคุณภาพย่อมเกิดความสุขในชีวิตที่ทำงาน คือ ภาระงานไม่หนัก คนทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงาน ลูกค้าก็มีความสุข และก่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สุขภาวะทางสังคม"

ถึงเวลาแล้ว ที่เราทุกคนควรเรียนรู้ชีวิตแห่งการทำความดี ได้แก่ การทำงาน งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ด้วยคุณภาพของการทำงาน ด้วยความผูกพันของบุคลากร ด้วยความเมตตาของมนุษย์ และด้วยจิตบริการเพื่อสังคม บุคลากรทุกท่านกำลังเดินทางมุ่งขับเคลื่อนองค์การและองค์กรไปข้างหน้าด้วยกัน

ผมเกิดไอเดียปิ้งแว๊ปหลังจากได้ผ่านการเรียนรู้เชิงระบบจากงานของคณะครั้งนี้และวันวานคือ ชุมนุมครูเพื่อศิษย์ฯ กับ พลังตื่นคิดจิตสร้างสรรค์ กับการประชุมสานพลังใจในที่ประชุมอาจารย์ตอน "พระคุณที่สาม" จึงอยากแสดงบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่ความคิดข้างล่างที่ค่อยๆให้เป็นระบบตามลำดับแล้วตั้งใจจะให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สำเร็จผลในอนาคตครับ

แผนที่ความคิดประเด็น "ความประทับใจในความเป็นครูสู่การประกันคุณภาพการศึกษา"

แผนที่ความคิดประเด็น "ความฝันสู่ความจริงในการพัฒนาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล"

แผนที่ความคิดประเด็น "การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาเพื่อนศ.กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด"

จากสามแผนที่ข้างต้น เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกนี้ จึงเกิดการพัฒนาเชิงระบบเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไปในแผนที่ความคิดสุดท้าย


หมายเลขบันทึก: 592684เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 02:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 03:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

น่าสนใจมากเลยครับ

ทำเป็น PLC ด้วย

สุดยอดมากๆ

สบายดีนะครับ

ผมสบายดีครับ กำลังสนุกกับ PLC ที่ต้องช่วยงานคณะในเรื่อง HRD, KM, และ R&D ในเรื่อง Transformative Education กับ Learning Organization

ขอบพระคุณพี่ขจิตด้วยความเคารพรักและคิดถึงเสมอครับ ขอให้พี่สบายดีในทุกๆวันนะครับผม

ขอบพระคุณมากครับคุณยายธี พี่นงนาท พี่ดร.พจนา และคุณผักหวานป่า

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี