เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 255819 กรกฎาคม 2558

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร และผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 13. กรกฎาคม 2558. วันนี้เช้าเดินทางไปโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ หรือที่รู้จักกันในนามสวนสามพราน. เพราะเป็นคณะทำงานของ ก.ค.ศ. พิจารณาระเบียบว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูจากผู้มีความรู้ความสามารถชำนาญการหรือเชี่ยวชาญระดับสูง กับระเบียบว่าด้วยการให้ครูได้การพิจารณาความดีความชอบในกรณีไปศึกษาต่อ. ระเบียบแรกต้องการคนมีความรู้ความสามารถมาเป็นครูเริ่มต้นเทียบได้กับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ซึ่งไม่สามารถสรรหาได้โดยวิธีสอบแข่งขันหรือสอบค้ดเลือกแบบปกติทั่วไป. ส่วนระเบียบที่สองประสงค์จะส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการลาศึกษาต่อ ในสาขาที่เป็นความประสงค์ของราชการ ขณะไปเรียนก็สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ปรับวุฒิได้ แต่พอร่างระเบียบจะพาไปหาข้อจำกัดอยู่เรื่อย จนบางคนเสนอว่าเรียนไปก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากกว่า. ผมจึงต้องออกมาอรรถาธิบายว่า. เมื่อเราเป็นนักการศึกษาเราต้องเชื่อในการศึกษา ต้องเชื่อว่าจบ ป.6 ดีกว่าไม่จบ จบปริญญาตรี ดีกว่าอนุปริญญา จบปริญญาโทดีกว่าจบปริญญาตรี เป็นต้น. ถ้าเราเองยังเชื่อว่าไม่ต่างกันดราจะไปลง ถนลงแรงจัดการศึกษา ทำไม. เจอบทนี้เลยเลิกแย้งกัน. เย็นหลังทานอาหารขึ้นห้องพักนั่งทำงานไปจนดึก

วันอังคารที่ 14. กรกฎาคม. 2558. ตื่นเช้าริมแม่น้ำนครชัยศรี ผักตบชวาลอยเป็นแพ ชาวไหลไปตามแม่น่ำ เย็นไหลทวนน้ำคงเป็นเพราะแรงหนุนจากน้ำทะเล แม่น้ำสายนี้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำท่าจีนแล้วไหลลงทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร. อาหารเช้าของโรงแรมที่เป็นข้าวจะตามด้วยอินทรีย์ เรียกว่าปลอดจากสารพิษ ข้าวต้มรสดีมาก ขึ้นไปประชุมต่อไม่ทันได้ตั้งหลักถูกโทรศัพท์ตามตัวไปประชุมกรรมการบริหาร ช.พ.ค. ที่ สกสค. ตามน้ดหมายผมจำเป็นวันพุธ. ถนนหนทางจอแจแต่ก็ไปทันประชุม. กำลังถกเถียงกันเรื่องการหักเงินค่าดำเนินการ 4 % ว่าควรลดลงมาหรือไม่ หลายคนอยากให้ลด แต่หลายคนกลัวกระทบการบริหารกิจการ. หลังอาหารกลางวันประชุมต่ออีกหน่อยก็เลิก. บ่ายเข้าห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อค้นคำวินิจฉัยเก่าที่เกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ สมัยก่อนตั้งศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเสมือนศาลปกครองปัจจุบัน

วันที่ 15. กรกฎาคม. 2558. เช้าเดินทางไปโรงเรียนวัดชินวราราม เพื่อประชุมร่วมกับสมุหราชองครักษ์เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาเปิดอาคารเจริญผลวิทยาเวศน์ ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะจนแล้วเสร็จ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558. ซ้กซ้อมงานที่ได้รับมอบหมายเป็นฝ่าย ๆ จนเที่ยงจึงเลิกประชุม. บ่ายประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2558. ก่อนการประชุม คุณอนันต์ เภตรา คหบดีและน้กธุรกิจได้มอบรางวัลการประกวดโครงงานประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานีแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดและเข้าร่วมประกวด. จากนั้นผู้จัดการบริษัทริทโก้ ได้มอบทุนดำเนินงานแก่โรงเรียนที่เข้าโครงการสิ้งแวดล้อมศึกษา. จากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระไปจนเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 16. กรกฎาคม. 2558. เช้าประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯและผู้อำนวยการกลุ่ม ที่ห้องสโมสร ไม่ได้ประชุมมา 2 เดือนจึงมีเรื่องมาซักซ้อมความเข้าใจกันค่อนข้างมาก เพราะพักหลังงานกลุ่มมีปัญหา เช่น เกี่ยงงาน เรื่องหาย ล่าช้า รองฯ และ ผอ.กลุ่ม ไม่ได้ผ่านเรื่องเข้าใหม่ ทั้งหลายทั้งปวงเป็นปฐมเหตุของความบกพร่องหรือความเสื่อมถดถอยในคุณภาพของงานทั้งสิ้น. การเร่งรัดแผนงานโครงการให้ทันการปิดงบประมาณในเดือนสิงหาคม โครงการใดไม่ทันก็ต้องถูกต้ดงบตามเวลาที่ได้บอกกล่าวกันแล้วล่วงหน้า. ตัวชี้วัดต่าง ๆ ต้องทำรายงานไป สพฐ. ใครรับผิดชอบเรื่องใดก็ต้องรีบดำเนินการ ฝากท่านรองฯและกลุ่มนิเทศฯ ข่วยดูโรงเรียนที่ขาดผู้บริหารโรงเรียนเป็นพิเศษเพราะเริ่มมีปัญหาในบางโรงเรียน. บ่ายเดินทางไปประชุม อกคศ.วิสามัญ พิจารณารางวัลระดับชาติ ตาม ว.13 ที่ สำนักงาน กคศ. มีผู้ตกหล่นมาให้พิจารณาเกือบ 100 ราย ที่ผ่านเป็นส่วนน้อย นอกนั้นตกเกณฑ์

วันศุกร์ที่ 17. กรกฎาคม. 2558. มีประชุมคณะทำงานพิจารณา MOU ระหว่าง สกสค.กับธนาคารออมสิน ที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558. แต่ตั้งใจจะไปประชุมในวันเสาร์และอาทิตย์ ปัญหานี้ยิ่งกว่าเรื่องรามเกียรติ์ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ผู้เกี่ยวข้องแสนกว่าคน คิดแล้วเหมือนจะเหลือกำลังลาก แต่ก็ต้องเดินหน้าแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด การมองเรื่องเดียวกันนี้ทัศนะอาจต่างกันแล้วแต่มุมอง ทำนองนิทานเรื่องนี้ สามสหายเป็นเสี่ยวกันมาแต่น้อย สามเสี่ยวมีความพิเศษคนละอย่าง คนแรกหูหนวก คนที่สองตาบอด คนที่สามตาเอียง พอดียามมื้อแลงมีหนังกลางแปลง มาฉาย สามสหายกะเลยชวนกันไปเบิ่ง พอหนังฉายได้ เคิ่งเรื่อง ........

หูหนวก ** หนังก็ดี ภาพดี สีสวย เสียที ไม่มีเสียง ...

ตาบอด ** บ้าติ เสียงดี คัก สุดยอด เสียที บ่มีภาพ ...

ตาเอียง ** บ่แม่นดอก ภาพดี เสียงดี เสียทีตั้งจอเอียง .....

วันนี้จึงไปทำงานที่เขตเป็นงานแฟ้มเอกสาร สลับกับการรับแขกที่นำปัญหามาให้ช่วยแก้ บ่ายนักดูหนังสือประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ของ อาจารย์อักขราธร. จุฬารัตน เป็นหนังสือเล่มใหญ่ซื้อมา 1000 บาท ดีที่มีฟุตโน๊ต รายมาตรา. แต่สมองชักล้าเต็มที คงเป็นไปตามวัย พรุ่งนี้จะขับรถไประยองพักค้างหนึ่งคืนกลับวันอาทิตย์ เพื่อทดสอบสมรรถนะตัวเองในการขับรถ


นายกำจัด. คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 592682เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 05:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 23:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี