พี่(ยัง)อยู่นี่นะ....รู้ยัง?????

ขอเก็บเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มาบันทึกไว้ในสมุดบันทึกออนไลน์เล่มนี้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับ....ประสบการณ์ชีวิต/การทำงาน มักจะถูกบันทึกและถ่ายทอดไว้บนพื้นที่แห่งนี้อยู่เสมอๆ วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆ ครับ..ต้องขอขอบคุณพื้นที่แบ่งปันแห่งนี้ที่ช่วยเก็บเรื่องราวของผมเอาไว้....เปิดมาอ่านคราวใดก็ได้รับ"กำลังใจดี ๆ "อยู่เสมอครับ.......ด้วยความขอบคุณ....จากใจ....

-พี่อยู่นี่นะ.....รู้ยัง???? ประโยคสั้น ๆ ที่มักจะเห็นบ่อยๆ ในสังคม Facebook ทำให้ผู้ติดตามได้ทราบว่าเจ้าของ Facebook กำลังทำอะไร/ที่ไหน/อย่างไร เช่น วันนี้พี่ประชุมนะ..รู้ยัง/ไปตลาดนะ...รู้ยัง?/พี่หิวนะ...รู้ยัง?ฯลฯ กับประโยคบอกเล่าที่ต้องการส่งข่าวให้ทราบกัน....เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของผมที่ผ่านมาหลังจากเงียบหายไปพักใหญ่ๆ มาวันนี้จะชวนมิตรรัก G2K ไปดูว่าผมไปทำอะไร/ที่ไหน/อย่างไร มาบ้าง......พร้อมแล้ว....ตามผมไปอ่านบันทึกที่มีชื่อว่า"พี่(ยัง)อยู่นี่นะ....รู้ยัง?????????555555

1.ก่อนอื่นของนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาบอกเล่ากันก่อนก็แล้วกันนะครับ...ด้วยในช่วงที่ผ่านมาตัวผมและท่านกำนันไพฑูรย์ ทองมี กำนันตำบลพรานกระต่าย ได้ออกพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน"โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัยหาภัยแล้ง"ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการทั่วประเทศ รวม 3,052 ตำบล ใน 58 จังหวัดทั่วประเทศ และตำบลพรานกระต่ายก็เป็นหนึ่งในตำบลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับ.....สำหรับรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ติดตามศึกษารายละเอียดที่จากที่นี่ครับ คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

2.ในส่วนของตำบลพรานกระต่าย ได้ดำเนินงาน 4 โครงการ ตามหลักเกณฑ์/ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ได้รับมอบนโยบายมาครับ....ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวให้มากความเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ เอาเป็นว่าตำบลพรานกระต่ายมี 1.โครงการปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตรหมู่ที่ 5/2.โครงการลอกตะกอนดินทรายและวัชพืชคลองส่งน้ำสาธารณะหมู่ที่ 7,8,12/3.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ม.9/โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม ม.7 ครับ.....กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่พรานกระต่ายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพืิ่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในระหว่างการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลน่ะครับ.....

3.โครงการนี้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกลาโหม มาคิดติดตามและให้คำแนะนำอยู่อย่างต่อเนื่องครับ....ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการทำงานแบบบูรณาการและให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่บอกเอาไว้ว่า

  • 1.เกษตรกรในชุมชนมีรายได้จากการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ชุมชน
  • 2.เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนไม่น้อยกว่า 800,000 บาท/ชุมชน
  • 3.ชุมชนเกษตรจำนวน 3,052 แห่ง มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรของชุมชน

4.สำหรับตัวผมเองในฐานะที่เป็นกลไกเล็กๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามวิธีปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการนี้เกิดการสร้างงาน/สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากพอควร อาจจะไม่ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดทั่วประเทศ แต่อย่างน้อย ๆ ก็ทำให้ชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาต่อยอดอาชีพของตนเองได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวนั้น คงต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับ.....เอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมจะเก็บข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ มาฝากกันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับ......

หมดภารกิจจากหน้าที่แล้ว...ต่อไปตามผมไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันต่อดีกว่าคร้าบ 55555

5.เมื่อหลายวันก่อนวงศาคณาญาติของผมมาจากอำเภอเถิน,ลำปาง มาเยี่ยมครอบครัวเล็ก ๆ ของผม ณ Hi Hug [email protected]หนองรางครับ......งานนี้นอกจากมาเยี่ยมเยียนกันแล้ว ยังได้ช่วยกันจับปลาในบ่อข้างๆ บ้านด้วย...ปลาจาระเม็ดน้ำจืด,ปลาดุก ที่เลี้่ยงไว้ตัวกำลังโตได้ที่....อาจจะมีไม่มากนัก แต่ก็เพียงพอสำหรับอาหารมื้อใหญ่ ที่ใช้ต้อนรับวงศาคณาญาติของผมคร้าบ...555

6.และเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา(23/05/58)ผมก็ได้ไปร่วมจับปลาที่บ่อของ"พี่พร"ครับ...งานนี้"พี่พร"ได้บอกเอาไว้นานแล้วว่าหากสูบบ่อน้ำเพื่อล้างบ่อวันไหนจะแจ้งข่าว....และเมื่อได้โอกาสเหมาะๆ "พี่พร"ก็ส่งข่าวมา......มื้อนี้"พี่เหมียว"แฟน"พี่พร"เป็นแม่ครัวทำเมนูเด็ดครับ.....อิ่มอร่อยไปเลยคร้าบ........555

7.ก่อนจากกันวันนี้....ขอนำเอา"เมนูหวานๆ มัน ๆ"มาฝากกันอีกสักหน่อย.....ช่วงนี้จะพลาดไม่ได้เลยกับเมนู"ข้าวเหนียวมูนผลไม้สุกตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น ขนุน/มะม่วง/ทุเรียน"ตามมาให้เราได้ลิ้มลองเพิ่มไขมันกันทุกมื้อเลยล่ะคร้าบ.....

มาถึงตอนนี้.......คงจะรู้แล้วนะว่า"ผมเงียบหายไปทำอะไรมา.....รู้แล้วนะ......รู้ยัง?????????55555555

สำหรับวันนี้....ด้วยความระลึกถึงทุกๆ ท่านคร้าบ!!!!!!!

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

25/05/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 

น่าทานมากๆๆ ค่ะ .... แบบนี้ได้ใจชาวบ้านมากๆๆ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐฯ .... ลงพื้นที่แบบเป็นกันเอง...แบบนี้ ..เยี่ยมจริงๆๆค่ะ


อา.... รูปข้าวเหนียวมูนขนุนเย้ายวนจิตใจผมมากครับ.... ตั้งแต่ผลไม้เริ่มออกปีนี้ผมยัง (ยับยั้งชั่งใจ) ไม่กินข้าวเหนียวมะม่วงทีครับ ผมไม่เคยกินข้าวเหนียวมูนกับขนุนอย่างในรูปเลยครับ

อืมม... ไม่แน่ว่าเย็นนี้อาจจะได้ไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกินครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบ ๆๆๆๆๆๆๆๆ น่ากิน ๆๆๆๆๆ แต่...ยังไม่เคยกินเลย

อืมม..... ถ้าผมจะไปซื้อข้าวเหนียวมูนที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแล้วไปซื้อขนุนมาทำเองนี่น่าจะ..... (โอย... ไม่อยากคิด)

เขียนเมื่อ 

โครงการดีๆ ทั้งนั้น น้องเพชรคนขยัน (55 ขอชมคนกันเองสักนิดนะน้อง)

อ่านไปๆ นึกว่าจะไม่เห็นของกินซะอีก

ชอบจานนี้ค่ะ หอมฉุยเชียว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเพชร

  • เป็นตาม่วนแท่จ้า
  • สุดยอดอีหลีเด้อค่ะ
  • ปรบมือรัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เขียนเมื่อ 

ชอบใจการทำงาน

ปลาน่ากินมากๆเลย

555 อยู้ใต้กินปลาตลอด 555

เขียนเมื่อ 

พอเปลี่ยน่านฤดูกาล...
กระนั้น ในน้ำก็ยังดูเหมือนมีปลา
ในนา ก็ดูเหมือนยังมีข้าว...

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

มองเห็น...ความสนุก

มองเห็น...ความทุกข์

มองเห็น...ความสุข

มองเห็น...วิถีชีวิต

มองเห็น...ความอ้วน...ด้วย

......ชอบมากครับ......

-สวัสดีครับพี่หมอเปิ้น

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนชาวพรานกระต่ายนะครับ

-วิถีชีวิตแบบนี้มีให้เห็นอยู่ ที่พรานกระต่ายครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับอาจารย์ธวัชชัย...

-เมนูนี้ทำง่าย ๆ หากมีข้าวเหนียวมูนแล้ว เราก็เปลี่ยนเป็นผลไม้สุกอื่น ๆ ได้ตามชอบใจครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับครูมะเดื่อ

-น่าเสียดายไม่ได้ทำให้ชิมคราวไปเยือนเมืองสามอ่าว

-เอาไว้ให้มาชิมที่พรานกระต่ายก็แล้วกันนะครับ อิๆ

-สวัสดีครับพี่หมอ nui

-บันทึกของผมจะขาดไม่ได้หากไม่มี"ภาพอาหาร"555

-อร่อยทุกเมนูเลยครับพี่หมอ

-ขอบคุณที่มาเยีือนนะครับ

-สวัสดีครับคุณยาย

-มา ๆ เด้อ....ปลาปิ้ง..จิ้มแจ่ว..

-เมนูบ้านนาอร่อยเหาะครับยาย..

-คุณยายสบายดีนะครับ

-คึดฮอดแฮง...


-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-เมนูบ้านนาอร่อยทุกอย่างครับ

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-การทำงานตามบทบาทหน้าที่..ที่สนุกครับ

-ผมไปใต้ก็กินปลาตลอด 55

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน

-ในน้ำมีปลา...ในนามีข้าว..ผมชอบครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ

-สวัสดีครับพี่หนาน

-ด้วยความยินดีกับการแบ่งปันเรื่องราวจากพื้นที่ครับ

-พี่หนานสบายดีก่ครับ?