บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ภัยแล้ง

เขียนเมื่อ
454 9 14
เขียนเมื่อ
378 3 1
เขียนเมื่อ
550 6 7
เขียนเมื่อ
345 3 1