SmallGirl

SmallGirl
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151008
สมาชิกเลขที่206322
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ฉันเป็นนักศึกาษา โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม คณะครุศาสตร์ เอกการประถมศึกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3

ภูมิลำเนาฉันอยู่เชียงใหม่ อำเภอฮอด
ฉันจบมาจากโรงเรียนฮอดพิทยาคม สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้และกล้าลอง อยากได้ประสบการณ์ดีๆใหม่ๆเสมอ พยายามทำในสิ่งที่ท้าทาย อาจจะมีนอกกรอบบ้างในกรอบที่คนรอบข้างวางไว้ ชีวิตฉันมักจะมีกรอบตลอดเวลา มันอาจจะไม่ใช่ตัวฉันกำหนดขึ้นมาแต่บางครั้งสังคมรอบข้างเราต่างหากที่กำหนดกรอบนั้นมาให้เรา ฉันก็พยายามไม่สนใจนะพยายามทำตามใจตัวเอง ฉันมีคติประจำตัวคือ อะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็ทำ แค่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอ เพราะชีวิตนี้เราไม่รู้เราจะมีวันสุดท้ายเมื่อไร (อยากทำอะไรก็ทำ)


Small Girl