โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่


จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าประชากรอายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไปมี เส้นรอบพุงเกิน 9.3 ล้านคน และเป็นโรคอ้วนลงพุง 6 ล้านคน เส้นรอบพุงที่เพิ่มขึ้นทุก 5 cm. มีโอกาสเป็นเบาหวาน 3-5 เท่า

โรคอ้วนลงพุง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันได้แก่

1.โรคความดันโลหิตสูง

2.โรคไขมันในเลือดสูง

3.โรคเบาหวาน

4.โรคหลอดเลือดหัวใจ

5.โรคหลอดเลือดสมอง

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเครียด

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นอย่างมาก โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2558 ทั่วโลก จะมีคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานถึง 2,300 ล้านคน คนอ้วน 700 ล้านคน ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 2.8 ล้านคน
สำหรับในประเทศไทย จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบค่าดัชนีมวลกายที่เท่ากับและมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ชาย 28.4% หญิง 40.7% และเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ชาย 18.6% หญิง 45.0% นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยจำนวนหลายล้านคน

จากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2557 พบคนไทยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบ 2 ทศวรรษ เทียบ 10 ประเทศในเอเชีย ชายไทยอยู่ในอันดับ 4 หญิงอันดับ 2 นำสู่โรคเรื้อรัง...

ในปี2557จากรายงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปของจังหวัดมหาสารคามพบว่า จำนวนประชากรที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 31,095 ราย พบว่ามีรอบเอวเกิน 10,796 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.72 และเครือข่ายสุขภาพอำเภอบรบือ ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 2,833 ราย พบมีรอบเอวเกิน 948 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.46

สาเหตุของโรคอ้วนลงพุง

เกิดจากการขาดสมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับจากอาหารและพลังงานที่ใช้ไปในการเคลื่อนไหวออกแรง ถ้ายังมีพฤติกรรมเดิมๆ คือขี้เกียจเคลื่อนไหว และตามใจปาก ยังไงก็อ้วน ใครก็ช่วยไม่ได้ " ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉันใด การลด น้ำหนัก และ รอบพุง จะสำเร็จได้ ก็ขึ้นอยู่กับเราเองฉันนั้น "

การจะวินิจฉัยว่า อ้วนลงพุง หรือไม่ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

1.รอบเอว

Ø ผู้ชายตั้งแต่ 90 เซนติเมตร

Ø ผู้หญิงตั้งแต่ 80 เซนติเมตร

2.ความดันโลหิตมากว่า 130 / 85 มิลลิเมตรปรอท

3.น้ำตาลในเลือดขณะงดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง มากกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท

4.ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

5.ระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด ชนิดเลว

Ø ผู้ชายน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

Ø ผู้หญิงน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

น้ำหนักที่พึงประสงค์ = ส่วนสูง(เมตร) X ส่วนสูง(เมตร) X (18.5 – 22.99)

การคำนวณพลังงานรายบุคคล

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

น.น. เทียบกับมาตรฐาน กิโลกรัม

พลังงานที่ต้องการ

ใน 1 วัน

ต่ำกว่า 18.5

น้ำหนักน้อย

น้ำหนัก X 40

18.5-22.99

น้ำหนักมาตรฐาน

น้ำหนัก X 35

23.0-23.99

น้ำหนักเกิน (ท้วม)

น้ำหนัก X 30

25.0-29.99

น้ำหนักเกิน (อ้วน)

น้ำหนัก X 25

มากกว่า 30

น้ำหนักเกิน (โรคอ้วน)

น้ำหนัก X 20

หลักสำคัญของการลดอ้วนลดพุงทำได้ง่ายๆ .........

แค่ใช้หลัก 3 อ.

1.ควบคุม อารมณ์

2.ควบคุม อาหาร

3.ขยัน ออกกำลังกาย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคุณยายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ อสม.ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 ขึ้นไป จำนวน 30 คน โดยได้นิมนต์ พระมหาสุพรรณ มัชฌิมา ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ากุดรัง มาบรรยายธรรมให้กับกลุ่มผู้เข้าอบรมฟัง บรรยากาศเป็นกันเอง ผ่อนคลาย ได้กุศลด้วยค่ะ

โครงการของเรามี 3 ระยะนะคะ

ระยะที่ 1 คือวันนี้ มีการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว แล้วก็มีการตรวจเลือดคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต เป็นต้น

ระยะที่ 2 จะเป็นการออกติดตามในชุมชนเพื่อประเมินปัญหาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ระยะที่ 3 จะเป็นการประเมินผลทั้งหมด ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่าลืมติดตามความคืบหน้าของอาสาสมัครสาธารณสุขของพวกเรานะคะ ว่าพวกเค๊าจะดูแลตัวเองได้เท่ากับดูแลผู้อื่นหรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ

หมายเลขบันทึก: 589833เขียนเมื่อ 6 พฤษภาคม 2015 16:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤษภาคม 2015 16:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (14)

เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ คุณมนัสดา

ชื่นชมค่ะ

สวัสดีค่ะครูอร

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจคุณยายค่ะ


หวัดดีจ้ะคุณมนัสดา

คุณมะเดื่อก็อยู่ระหว่าง " ซ้ายชรา...ขวาโรคภัย"

ขอบคุณที่นำมาเพิ่มเติมเสริมความรู้จ้ะ


...เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะ

.... BMI .... บอกสถานะสุขภาพ ที่ดีนะคะ

สวัสดีจ้าคุณมะเดื่อ

  • แสดงว่าตรงกลางยังดีอยู่
  • คุณยายขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ คริคริ

สวัสดีค่ะพี่ Pojana

  • อากาศทางโน้นเป็นยังไงบ้างคะพี่
  • ขอบพระคุณมากนะคะ

สวัสดีค่ะพี่เปิล

  • ใช่เลยค่ะพี่
  • ตอนนี้กินดี อยู่ดี คนอ้วนพีกันทั่วประเทศค่ะ

คุณยายครับ

ชอบใจมาก

ได้ช่วผู้มีน้ำหนักมาก

อยากช่วยตอนถอดบทเรียน

ชวนคุณแผ่นดินมาช่วยเขียนเลยดีไหมครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

  • คุณยายเกรงใจอาจารย์แผ่นดินค่ะ ท่านงานเยอะมาก เดี๋ยวประเมินผลกลุ่มนี้เสร็จ พอทราบปัญหาแล้วคุณยายจะเรียนปรึกษาอาจารย์อีกทีนะคะ
  • ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอร่วมชื่นชมโครงการสุขอนามัยดีๆเช่นนี้ค่ะ...

ว่าด้วย ความอ้วน

มองด้วยตาเปล่า
ผมก็ไม่รอดแล้วครับ 555

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

สมัยนี้คนกินดี อยู่ดี อ้วนหมีพีมันกันใหญ่ ถ้าไม่รีบสะกัดไว้ เบาหวาน ความดัน ครองเมืองแน่ๆค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

เดี๋ยวนี้ใช้รอบเอวเป็นหลักค่ะ เหนือสะดือ 1 นิ้วคือเอว อาจารย์ลองวัดดูนะคะ ถ้าไม่เกิน 90 ซม.ก็สบายใจได้ แต่ก็ลดหย่อนผ่อนโทษให้นะคะเอาเป็นว่า ตั้งแต่ 100 ซม.ขึ้นไปถึงจะเข้าขีดอันตรายค่าา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี