ผมไปร่วมประชุม UKM 8 ที่ มน. เป็นเจ้าภาพจัดที่ จ.สุโขทัยได้เพียงครึ่งวัน   จากการสังเกตและรับฟังข่าวคราว   ผมเห็นส่วนที่น่าชื่นชมดังนี้

     - การอบรม "คุณอำนวย" จัดได้ดีมาก   ขอแสดงความชื่นชม อ. หมอเจเจและวิทยากรทุกท่าน
     - UKM 8 เน้น "หางปลา" (KA) เพราะที่ผ่านมาปลา UKM "หางด้วน"   เราไม่ค่อยได้จดบันทึกเรื่องเล่าและความรู้ปฏิบัติจากเรื่องเล่าเอาไว้เผยแพร่   คราวนี้จะมีผลงานลงผยแพร่ในบล็อก   นี่คือแผนที่ ผศ. ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร บอกผม   ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมมาก
     สมาชิก UKM ที่ KM ไม่เข้มแข็งมักเข้าใจผิด   เอาเรื่อง KM มาเล่า  ซึ่งผิด   ที่ถูกต้องเอาเรื่องงานมาเล่า   และต้องแสดง "หางปลา" ให้ปรากฏ
     การทำ "หางปลา" ไว้แสดงก็ผิดอีก   ต้องทำ "หางปลา" ไว้ใช้งานและเจือจานแก่เพื่อนร่วม UKM และแก่สังคม
     - หนูตูน  แม่งาน UKM 8 ตนเองจะต้องสอบ Comprehensive ปริญญาโทในวันที่ 4 พ.ย.49   แต่ก็กัดฟันจัดงานนี้อย่างแข็งขันและหน้าชื่น (ไม่รู้ว่าอกตรมหรือเปล่า)   คนที่รับ "creative tension" ภายในตนได้เช่นนี้   ชีวิตจะเจริญ
     - มีการนำนิสิตของ มน. 3 คนมาช่วยงาน   เพื่อฝึกเป็นแกนนำ KM นิสิต - นักศึกษาของประเทศไทย   ผมได้แนะนำนิสิตทั้ง 3 ว่าอย่ามุ่งทำ KM   แต่ให้มุ่งทำกิจกรรมพัฒนาตนเองของนิสิต   โดยการร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม   ใช้การทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของตนเอง   ให้ด้านดีของความเป็นมนุษย์เบ่งบานเติบโต   เบียดด้านชั่วให้ลีบเล็กลงแล้วเอาประสบการณ์เหล่านั้นมา ลปรร. กันโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ

         แม้จะมีเวลาไปร่วมน้อยและไม่ได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงที่สุโขทัย   แต่ผมก็มีความสุขมากที่ได้เห็นการริเริ่มดี ๆ ที่ UKM 8

         ผมเริ่มเห็นว่าต่อไปนี้ UKM สมาชิกใดจะเดินดีมากน้อยแค่ไหน   ลูกบอลอยู่ที่เท้าของอธิการบดี   อยู่ที่อธิการบดีทำหน้าที่ CEO-KM เป็นหรือไม่

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.49