สกว.กำลังดำเนินการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน ว & ท. ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย    โดยรับประเมินให้แก่องค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ   อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  น่าจะได้สนใจเรื่องนี้

วิจารณ์   พานิช
๒  พ.ย.  ๔๙