ติดต่อ

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 196. สามเรื่องท้าทาย

         ในประชาคม Learning to Fly มีการ ลปรร. กันว่า     ข้อท้าทายสำคัญๆ ของการทำ KM คืออะไร     ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็นของคุณ Patrice Jackson

Message Received: Oct 24 2006, 08:10 PM
From: "Jackson, Patrice"
To: [email protected]
Subject: RE: [learning-to-fly] Re: Top 3 challenges in KM
Very good discussion; challenges change depending on the day of the week for me;
Here is how I rank our enterprise challenges –
    Leadership – who is in charge of KM and have they put anything in writing
    Processes – what are the knowledge processes that best fit our culture and how do we move those processes into the everyday business
    Learning – how do we systematically share, collaborate and learn continuously to increase our performance
So those would be my three big buckets with multiply challenges in each.
In a personal challenge list it would be
      Measurement
      Measurement
      Measurement

My doctorial work is around how knowledge drives performance, so I have become obsessed with linking business balance score cards to communities of practice charters to measure increases in performance – that’s the one that keeps me up at night.
PJ
Patrice Jackson
Chief Knowledge Officer
Logistics Community Senior Manager
Lockheed Martin Focused Logistics
Edinburg Office: (540) 984-4462
Cell Phone: (703) 909-0010
Making a Difference One Day at a Time

        เขาให้สิ่งท้าทายไว้ ๔ รายการคือ  (๑) ภาวะผู้นำ   (๒) กระบวนการ  (๓) การเรียนรู้   (๔) การวัดผล     ทั้ง ๔ ประเด็นนี้มีอยู่ในหนังสือ "จากนักปฏิบัติ KM  สู่นักปฏิบัติ KM. เรียงร้อยถ้อยคำเรื่องการจัดการความรู้  ที่ลึกกว่าถ้อยคำ"     ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓   วันที่ ๑ - ๒ ธค. ๔๙  ที่ไบเทค บางนา

วิจารณ์ พานิช
๒ พย. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57349, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #เครื่องมือkm#km-วันละคำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)