ความพร้อมทำให้เรามีความโล่งใจไร้กังวล...

ความลงตัวเกิดจากการวางแผนไว้ล่วงหน้า...ของเราเอง...

จงต่อสู้อย่างมีแผนการณ์และไม่ควรถ่อยแม้แต่เพียงก้าวเดียว...

มากเรียนก็มากรู้...มากดูก็มากเห็น...มากทำก็มากเป็น...

การกระทำซ้ำ ๆก็เกิดความชำนาญการ...

การเกิดมาเป็นมนุษย์...เป็นสิ่งที่ยากแต่เมื่อเกิดมาแล้วควรคิดดี ๆ...ควรพูดดี ๆ ควรทำดี ๆ ควรคบคนดี ๆ และควรเลือกอยู่ในสถานที่ดี ๆ...

       เมื่อวันที่  3  พ.ย. 49  ช่วง 9.00 น. - 16.30 น. ผมได้ร่วมต้อนรับ

คณาจารย์และนิสิตของ  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ( International  Buddhists  College : IBC ) โดย อ. สุภาคย์  อินทองคง  ติดต่อมาให้เข้าร่วมที่ ม. ทักษิณ 

ในฐานะบุคลากรของ ม. ทักษิณตัวเล็ก ๆคนหนึ่งที่พอมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้าง...ก็ได้ร่วมใช้ภาษาต่างประเทศบ้างพอหอมปากหอมคอครับ...ฮา ๆ เอิก ๆ...