ผมพยายาม search ใน Gotoknow โดยใช้ Key word "R2R" เพื่อจะหาคำตอบ (ตอบตัวเอง) ว่ามีใครเคยบันทึกไว้บ้างว่างานวิจัยประเภทไหนที่เหมาะที่จะใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับ R2R แต่ยังไม่ได้คำตอบ อาจเป็นเพราะผม search ไม่ละเอียดพอก็ได้

 

เป็นที่ทราบดีว่า งานวิจัยมีหลายประเภท เช่น descriptive, survey, action (รวม PAR), experimental,….

 

ในทางการแพทย์นั้น งานวิจัยที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงได้ดีที่สุดก็คือ randomized controlled trail (RCT)

 

แต่ RCT จะเหมาะสำหรับการทำวิจัยใน R2R หรือไม่ หลายฝ่ายก็ให้ความเห็นที่ต่างกัน เช่น

Proposal ที่ 1: ต้องการศึกษาเปรียบเทียบยา antibiotic A ซึ่งเป็นยาใหม่ ว่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อได้ดีกว่ายา B ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ความเห็นที่ 1 เห็นว่า ในเมื่อยา A ยังไม่เคยใช้เป็น routine ก็ไม่น่าจะนับเป็น R2R

ความเห็นที่ 2 เห็นว่า ก็ยา B เป็นยาที่ใช้เป็น routine ก็น่าจะนับเป็น R2R ได้

โดยสรุป proposal ลักษณะนี้ในปีที่ผ่านมา R2R คณะแพทย์ มข. ยังไม่ได้สนับสนุนทุนให้ทำวิจัย

Proposal ที่ 2: ต้องการศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นว่ายา antibiotic A หากใช้ในความเข้มข้นที่ลดลงกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะยังคงประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อได้เท่าเดิม แต่เกิดอาการแทรกซ้อนน้อยกว่า   

ความเห็นที่ 1 เห็นว่าการวิจัยลักษณะนี้เป็นการปรับปรุงการทำงานในปัจจุบันให้ดีขึ้น แม้จะเป็น RCT ก็น่าจะเป็น R2R ได้

ความเห็นที่ 2 เห็นว่า ในเมื่อเป็น RCT จึงไม่ทราบว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร จะดีขึ้นจริงหรือไม่ อาจจะแย่ลงก็ได้ จึงไม่ควรเป็น R2R

โดยสรุป proposal ลักษณะนี้น่าจะดูผลของ pilot study ที่นำมาประกอบการหาขนาดตัวอย่าง หรือดูขนาดปัญหาที่มีอยู่เดิมว่ามากน้อยแค่ไหน หากมีน้ำหนักพอก็น่าจะเป็น R2R ได้

ท่านผู้อ่านมีความเห็นต่อ RCT กับ R2R อย่างไรบ้างครับ