วันเพ็ญเดือนสิบสอง

 เมื่อวานได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนถามว่าไปลอยกระทงหรือเปล่า ?

เพราะเป็นประจำทุก ๆ ปี ต้องไปลอยกระทง..เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดี แต่ปีนี้หมดสิทธิ์- - เพราะอาการเป็นหวัดยังไม่หาย

ทั้งเจ็บคอ ไอ - -ถ้าขืนออกไปลอยมีหวังแพร่เชื้อหวัดให้คนอื่น

แถมจะป่วยมากขึ้นเพราะเจอฝุ่น

แต่ก็คิดเสียดายเพราะที่บึงศรีฐาน (ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ก็จะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ใหญ่ในขอนแก่น

ปีนี้เลยได้แต่จุดเทียน ( ตามที่พี่สาวโทรศัพท์มาเตือน)

บางคนอาจงง-งง ว่าทำไมต้องจุดเทียน

ตอนอยู่เชียงใหม่ทุกบ้านในวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ทุกคนจะประดับประดารั้วบ้านและจุดเทียนตามรั้วบ้าน

และในบ้านก็จะจุดเทียนครบจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นเทียนที่คุณพ่อสลักเป็นภาษาลานนาเพื่อเป็นสิริมงคล

                                                            -น้อง-