Workshop คุณอำนวย รุ่นที่ ๒ โดยทีมวิทยากร ชุมชนคุณอำนวย KFC (oP)

UraiMan

               หลังกลับจากเข้าร่วม กาดนัดของดี  คนลุ่มนำกวง ที่เชียงใหม่ วันที่ ๓๑ ต.ค.๔๙   เช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ย. ๔๙ ดิฉันก็เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกโดยมุ่งไปยัง อาคาร CITCOM มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าร่วม workshop คุณอำนวย ซึ่งจัดโดยทีมวิทยากรจาก ชุมชนคุณอำนวย KFC (oP)   ทีมวิทยากรกลุ่มนี้เคยเข้าร่วม workshop ฝึกคุณอำนวย ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ซึ่ง สคส. เป็นผู้จัด    


              workshop คุณอำนวย ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๒   ซึ่งรุ่นต่อไปจะจัดควบคู่ไปกับการจัดประชุม UKM ทุกๆ ๓ เดือน      workshop ครั้งนี้นำโดย อ.จิตเจริญ (หรือเรียกกันในนาม อ.JJ ซึ่งเป็นนามแฝงที่ อ. ใช้ใน blog) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และทีมอาจารย์จาก มข.   จาก มมส. (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และเจ้าของสถานที่คือ มน. (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  ผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ใน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่าย UKM จำนวน ๓๑  คน
 Workshop ครั้งนี้ทราบว่าผู้จัดต้องการให้ผู้เข้าร่วมผ่อนคลายไม่อยากให้เกร็งและเคร่งเครียดกับเนื้อหาจนเกินไป  รูปแบบและบรรยากาศจึงสบายๆ สนุกสนาน จึงมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม และเปิดเพลงระหว่างดำเนินกิจกรรม เช่น เพลงของอัศนี-วสันต์  เพลงหนึ่งมิตรชิดใกล้ เป็นต้น  

               กิจกรรมหลักเริ่มด้วยการให้ผู้เข้าร่วมทบทวนตัวเอง ซึ่งจะให้ดู VCD ก่อน       จากนั้นแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ตามสีของป้ายชื่อตัวเองที่ได้รับ  แล้วให้แต่ละคนแนะนำตัวว่าเป็นใครทำอะไรมาคนละ ๕ นาที พร้อมคิดท่าพร้อมคำประจำกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะกำหนดคนทำหน้าที่ คุณอำนวย คุณลิขิต คุณลิมิต เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและเวลา      

              กิจกรรมต่อไปเป็นการนำเข้าสู่การฝึกคุณอำนวยคือ ให้ดู VCD เรื่องหนึ่งแล้วให้ผู้เข้าร่วมคิดว่าได้อะไรจากเรื่องนี้ โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวาดรูปออกมาจากสิ่งที่คิด   บรรยากาศของกิจกรรมนี้จะปิดไฟในห้องประชุมแล้วจุดเทียนบนโต๊ะ กลุ่มละ ๑ เล่ม เพื่อให้ทุกคนมีสมาธิและมีเป้าหมายเดียวกัน   หลังจากแต่ละกลุ่มวาดรูปเสร็จแล้วก็จะให้แต่ละคนเวียนไปยังกลุ่มอื่นๆ โดยให้ ๑ คน อยู่ประจำกลุ่มเดิมเพื่ออธิบายว่ารูปที่วาดนั้นหมายถึงอะไร ให้กับคนอื่นๆ ได้รู้เรื่องราวเดิม  ซึ่งแต่ละคนที่เวียนไปนั้นสามารถวาดรูปลงไปเพิ่มเติมในรูปเดิมนั้นถ้าคิดว่ารูปนั้นยังมีสิ่งที่ขาดอยู่   จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอภาพสุดท้ายที่ได้    และกิจกรรมสุดท้ายของการฝึกคุณอำนวยใน workshop นี้ คือให้แต่ละกลุ่มระดมสมองคิดว่าหน้าที่และจุดเด่นของคุณอำนวยนั้นต้องทำอะไรบ้างโดยให้คิดจากภาพที่ได้ร่วมกันวาดเอาไว้  แล้วออกมานำเสนอ
 

            หลังจากกิจกรรมฝึกคุณอำนวยสิ้นสุดลง....ก็ให้ผู้เข้าร่วมรวมกลุ่มกันตามมหาวิทยาลัย...โดยมีโจทย์ว่าเมื่อกลับไปแล้วจะทำอะไรต่อไปทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม.....ซึ่งทีมงานตั้งชื่อกิจกรรมนี้ได้อย่างเซ็กซี่ว่า  “สัญญาใจ ไฟปรารถนา”.....

               จากกิจกรรมทั้งหมดข้างต้นผู้เข้าร่วมหลายคนชื่นชอบเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกและน่าสนใจ  โดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปทำในหน่วยงานของตนเองโดยเฉพาะเทคนิคการให้ดู VCD แล้วจับประเด็นเพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่นและหน้าที่ของคุณอำนวยมีอะไรบ้าง......จากการดำเนินกิจกรรมของทีมผู้จัดสังเกตได้ว่า ทีมวิทยากรจาก ชุมชนคุณอำนวย KFC (oP) มีความตั้งใจสูงมาก  สนุกและมีความสุขในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพราะทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใจอยู่ตลอดเวลา....ถึงแม้จะมีกิจกรรมบางช่วงบางตอนที่มีการติดขัดบ้างเล็กน้อยในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์.........  รูปแบบการจัด workshop แต่ละรุ่นนั้นจะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ดังนั้นแต่ละรุ่นจึงมีรูปแบบแตกต่างกันไป......

                workshop คุณอำนวย รุ่นที่ ๓ นั้นจะจัดขึ้นในเดือนกุมพาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ จังหวัดขอนแก่น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#workshop_คุณอำนวย#ชุมชนคุณอำนวย_kfc(op)

หมายเลขบันทึก: 57337, เขียน: 06 Nov 2006 @ 08:01 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)