ชีวิตที่พอเพียง : 149. ความสุขที่ได้รับจากการชื่นชมผลงานของผู้อื่น

       วันนี้ (๑๗ ตค. ๔๙) ได้รับบัตรเชิญไปร่วมกินเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี ๒๕๔๙ ในวันที่ ๑๙ ตค.   ทำให้ผมทบทวนชีวิตตนเอง ว่าผมมีความสุขความยินดีทุกครั้งที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสำเร็จที่น่าชื่นชมของผู้อื่น     ไม่

ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กหรือใหญ่     ดังนั้นผมจึงเป็นคนโชคดีมาก     และอยากให้คนอื่นได้พัฒนาทักษะนี้ด้วย - ทักษะขโมยความสุข จากความสำเร็จของผู้อื่น     ในภาษาพระเรียกว่า มุทิตา

        ผมมองมุทิตาต่างจากคนอื่น    ตรงที่มองว่าเป็นส่วนที่เราได้ ไม่ใช่แค่ให้     พอเราให้ความชื่นชมแก่ความสำเร็จของผู้อื่น     เรากลับได้รับความสุขและการเรียนรู้ 

        รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น เป็นรางวัลใหญ่มาก คือ ๑ ล้านบาท    และยังมีรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่อีก ๒ แสนบาทด้วย     ปีนี้รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นได้แก่
           ๑. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (มี ดร. รุจ วัลยะเสวี เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ)  มีนักวิจัย ๙ คน     จากผลงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการผลิตอาหารหมัก ที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
           ๒. รศ. ดร. ไสยวิชญ์ วรวินิต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  ม. มหิดล   จากผลงานการคิดค้นวิธีผลิตแป้งข้าว (rice starch) บริสุทธิ์

        ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่
            ๑. รศ. ดร. วิมลพันธุ์ พิมพ์พันธุ์  ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ     จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 
            ๒. นายทนงศักดิ์ มูลตรี  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จากผลงานพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

        รายละเอียดมีใน www.thaitechnoaward.com

        แปลกจริงๆ ที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม กับหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง ๔ ของผู้ได้รับรางวัล     ผมจึงยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีก
  
         ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

วิจารณ์ พานิช
๑๗ ตค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#การเรียนรู้จากการปฏิบัติ#คุณธรรมจริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 57345, เขียน: 06 Nov 2006 @ 08:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)