ทานและฝากเบาๆ

 วันอาทิตย์ได้ไปสอนนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ เนื่องจากออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่หลังจากแวะไปเยี่ยมแม่มานี ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาการช่วงนี้ที่ขอนแก่นค่อนข้างเย็นเมื่อเทียบกับสุโขทัยที่พวกเราไป "เสนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ครั้งทึ่ ๘"

 เช้านี้ขอแนะนำของทานและของฝากเบาๆ คือ ซาลาเปา เมื่อเอ่ยถึงถ้าไปอำเภอพิบูลมังสาหาร ต้องขับรถไปที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล เลี้ยวขวาจะไปแก่งสะพือ

ภาพสะพานที่พิบูลมังสาหาร ข้ามแม่น้ำมูล เลี้ยวขวาไปแก่งสะพือ

ภาพร้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่ขายซาลาเปา อยู่ซ้ายมือก่อนข้ามสะพานครับ

ภาพซาลาเปาในซึ้ง มีหลากหลายรส ใส้หมู ใส้หมูแดง ใส้หน่อไม้ ใส้หวาน ราคาใบละ ๕ บาท ครับ JJ เหมามา ๕ กล่อง มาฝากทีมงานที่ทำงานเป็นอาหารเช้าวันนี้

ของฝากที่แสนจะเบาๆ ที่หลายท่านชอบมากๆ คือ อะไรเอ่ย ท่านใดเห็นภาพนี้แล้วทราบบ้างครับ...

JJ