ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง  องค์กร Chaordic  โดย ท่านอาจารย์วิจารณ์  พาณิช  เป็นการบรรยายที่ผู้ฟังจะรู้สึกสนุกและเห็นภาพองค์กร chaordic ได้อย่างชัดเจน  ท่านอาจารย์ใช้เวลามากเป็นพิเศษ  สำหรับ UKM-8  ครั้งนี้  หลังจากนั้นเป็นการสรุปเรื่องเล่าของแต่ละกลุ่มซึ่งน่าสนใจทุกกลุ่ม  ภาคเย็นเป็นรายการรับประทานอาหารพิเศษของสุโขทัย คือ ก๋วยเตี๋ยว  และผัดไทย  ที่ใช้ถั่วฝักยาว  มะนาวและน้ำตาลปีป  ภาคค่ำเป็นการชมแสดงแสงสีเสียงที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นที่ประทับใจกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างมาก