ความเข้าใจเรื่อง Chaordic Organization และ Complex Adaptive System (CAS)  เป็นหัวใจของการทำ KM  จึงจะนำบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมเคยไปบรรยายและเขียนไว้   มาลงเป็นตอน ๆ ตอนละวัน   รวมทั้งหมดกว่า 30 ตอน

         สำหรับตอนที่ 1  เป็นการถอดเทปคำบรรยายที่ สมศ.  เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.44   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.49