ได้จัดโครงการหอพักสัญจรเขตการศึกษาตรังและภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2549 เป็นการสนองนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาเป็นหนึ่งเดียวและเป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต/เขตการศึกษา เข้าประเด็นการจัดการความรู้ของนักศึกษาหรือเปล่า? ช่วยตอบหน่อยค่ะ  มีภาพบรรยากาศกิจกรรมที่น่ารักและความสัมพันธ์ของนักศึกษา บุคลากร ผู้บริหาร ดูได้ที่ http://student.psu.ac.th/news/view.php?n_id=245