บังเอิญ ผ่านไปอ่าน http://www.phrack.org/archives/63/p63-0x14_World_News.txt
ซึ่งส่วนหนึ่ง พูดถึง software สำหรับ DVD burn นั้น ผิดกฏหมายใน netherlands...
อันนี้ ไม่รู้รวมถึง Nero ด้วยหรือเปล่า??? แต่น่าคิดดี

 

DVD copy software illegal in the netherlands.
http://www.theregister.co.uk/2005/07/25/dvd_copy/
http://www.theregister.co.uk/2005/07/25/uk_war_driver_fined/

Wait a moment? The software? I would even protest if it would
be the act of copying. But the software? What   f u c k u p  is this?

1) I buy a DVD
2) I buy software to copy DVD
3) I make a copy of my OWN DVD for MY OWN purpose
4) I make a copy of my OWN DVD for my FRIEND
5) I make a copy of my friends DVD for MY FRIEND
6) I make a copy of my friends DVD for ME
7) I make MANY copies of my friends DVD for OTHERS

 

แล้วถ้า Windows สามารถ copy DVD ได้ในตัว จะถือว่า Windows ผิดกฏหมายไหม?
แล้วจะช่วยลดการละเมิดลิขสิทธ์ได้จริงๆ หรือ? ในเมื่อผู้คนก็ยัง download ได้บน Internet (Bandwidth ในต่างประเทศ CD แผ่นหนึ่ง ใช้เวลา Download ยังเร็วกว่าใช้เวลาเดินทางไปซื้อเสียอีก)