ความเห็น 92476

ชื่นชม UKM8

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ  ^__* และดีใจมากค่ะที่ได้รับโอกาสใน UKM8 นี้ด้วย

" สมาชิก UKM ที่ KM ไม่เข้มแข็งมักเข้าใจผิด   เอาเรื่อง KM มาเล่า  ซึ่งผิด   ที่ถูกต้องเอาเรื่องงานมาเล่า   และต้องแสดง "หางปลา" ให้ปรากฏ
     การทำ "หางปลา" ไว้แสดงก็ผิดอีก   ต้องทำ "หางปลา" ไว้ใช้งานและเจือจานแก่เพื่อนร่วม UKM และแก่สังคม "

ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์  จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อเลยค่ะ