ความเห็น 91811

ชื่นชม UKM8

เขียนเมื่อ 

 Love Letter ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช

 ที่ให้กำลังใจพวกเรา ทีมงานคุณอำนวย ครับ