ทุกๆ วัน ที่ต้องเจอะเจอคนหลายๆ แบบ ทำให้ได้เรียนรู้สังคมที่หลากหลาย

     ได้มองเห็นความฝัน ความหวัง อุปนิสัย บุคลิกลักษณะต่างๆ ที่บางทีใจเราเองก็ชอบ ไม่ชอบ ไปตามความแกว่งของอารมณ์

     เมื่ออารมณ์นิ่งๆ พฤติกรรมเดียวกันก็อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างไปเลยก็ได้ แต่เพราะใจไปตัดสิน ชอบไม่ชอบไว้ก่อน เลยทำให้บางครั้งต้องแอบขอโทษในใจที่ไปหลงไม่ชอบไปก่อนแล้ว

     เช่นเดียวกับคนบางคน ที่ทำให้ต้องหันกลับมาทบทวน แล้ววางตำแหน่งให้เหมาะเจาะกับที่เขาเป็น ก็จะหยุดความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงคนอื่น หยุดใช้เวลาไปกับความโกรธเกลียดและนินทา เพราะเมื่อตำแหน่งเขาอยู่อย่างเหมาะเจาะในใจเราแล้ว ก็ช่วยให้ยอมรับเขาได้ในแบบที่เขาเป็น

    แล้วใช้เวลาให้มากในการกลับมาทบทวนสิ่งที่มีในตัวเอง และหาหนทางที่จะก้าวข้ามอุปสรรคด้วยวิธีการที่ถูกต้องชัดเจน และซื่อสัตย์กับตัวเอง

     บางคนบอกว่า วิธีนี้เป็นคนใจแข็ง ไม่รับรักใครง่ายๆ และตัดใจตัดเยื่อใยได้เร็ว แต่จะจริงอย่างไร กาลเวลาจึงจะเผยความจริงออกมาเอง..ไม่ต้องใจร้อน