วันนี้ ได้มีโอกาสไป เยี่ยมเยียน ตลาดนัดความรู้ ของ สถาบันบำราศนราดูร  ที่จังหวัด นนทบุรี     ขึ้นไปที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 5  พบกับบรรยากาศ    น่าประทับใจ มี คนขามาร่วม shopping ความรู้ อย่างได้ดี  ดังรูป

บรรยากาศ

     สังเกตดู สีหน้าของคนทีเล่า สิ   ยิ้มตลอด อธิบายด้วยความเต็มใจ      <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  ผลงานที่น่าประทับใจ  การหมุนยกเตียงคนไข้ โดยมี สเกลบอก องศาการยกได้เลย </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">     ดีใจที่ได้มา   …. บรรยากาศ ดีเยี่ยม    </p>