ส่งงานอาจารย์ดร.ประกอบ

วิเคราะห์การทำ blogspot และ gotoknow เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร
  วิเคราะห์การทำ blogspot และ gotoknow เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร

Blog   หมายถึง  สมุดบันทึกในรูปเว็บไซต์  หรือเว็บไซต์ที่รวมเรื่องราวจากการบันทึกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน   รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และยังเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ  เรื่องราวที่ได้ตั้งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของ Blog

1.        ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้

2.        เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้

3.        ใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้

ประโยชน์ของ   Blogspot ประโยชน์ของ  Gotoknow
1.      blogspot  สามารถใส่ภาพประกอบได้   2.      blogspot  สามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ  และลบข้อความได้               3.       บันทึกแต่ละฉบับที่เราพิมพ์ใน blogspot เวลาเปิดดูจะแสดงเต็มหน้าและแต่ละฉบับจะต่อกันจนครบทุกฉบับ  สามารถคลิกดูครั้งเดียวก็จะเห็นบันทึกทุกฉบับการเข้า       4.       การเข้า webside  blogspot จะเข้าง่ายกว่า 5.      blogspot  มี background   รูปแบบพื้นหลังให้เลือกหลากหลาย  

1.        ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมขุนความรู้

2.        สามารถใช้เป็นที่เก็บภาพและข้อมูลได้

3.        สามารถเข้าไปอ่านบันทึกและแสดงความคิดเห็นได้

4.        ในบล็อกสามารถทำ  Link  ให้กับเว็บไซต์ที่เราสนใจได้

5.        บล็อกสามารถเปิดพร้อมกันหลาย ๆ หน้าต่างได้และสามารถแก้ไขบันทึก  2 บันทึกขึ้นไปพร้อมกันได้

6.        การเขียนบันทึกใน  word  จะเอามาลงใน Gotoknow  โดยตรง  ตัวอักษรจะมีขนาดคงที่

7.        ได้พบเพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

8.        ภาพที่ใส่ในบันทึกจะคมชัดกว่า (ภาพเดียวกันที่ใส่) ใน Word 9.        ระบบบล็อกของ GotoKnow สามารถตกแต่งรูปลักษณ์ได้สารพัด10. การกรอกประวัติ  gotoknow  จะให้กรอกประวัติได้ครบถ้วนชัดเจน 
 สรุป  : การเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของBlogspot  กับ Gotoknow1. blogspot  จะเข้าง่ายกว่า gotoknow  เพราะการพิมพ์   Web  ของ blogspot  สั้นและจำง่ายกว่า2.  การกรอกประวัติ  gotoknow  จะให้กรอกประวัติได้ครบถ้วนชัดเจนกว่า  blogspot  3. ในส่วนของเนื้อหาการนำเสนองานบนจอ blogspot  จะนำเสนอออกมาเต็มทุกข้อความ  ส่วน gotoknow  จะขึ้นมานำเสนอเพียงบางส่วนก่อน4.  การใส่รูปภาพ สามารถใส่รูป ดึงรูปได้ทั้งสองรูปแบบ5.  การทำบล็อกของ  blogspot  จะมีภาพพื้นหลังออกมาให้เลือก  ส่วน gotoknow  จะไม่มีจะมีรูปแบบการนำเสนอออกมาง่ายๆ6.  blogspot  มี background  รูปแบบพื้นหลังให้เลือกหลากหลาย  แต่ของ  gotoknow  จะไม่มีให้เลือกเพราะบังคับ background ไว้โดยเฉพาะ    7. blogspot  และ gotoknow  เพื่อนๆ สามารถเปิดเข้าไปวิพากย์ได้แต่ของ gotoknow สามารถล็อค ไม่ให้เพื่อนเปิดดูได้            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนสนิท

คำสำคัญ (Tags)#ความแตกต่างblogspotgotoknow

หมายเลขบันทึก: 57046, เขียน: 03 Nov 2006 @ 06:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

รบกวนแก้ไขรูปถ่ายในบล็อกและช่วยแจ้งอาจารย์ผู้สอนของคุณเรื่องการใส่รูปถ่ายในบล็อกด้วยนะค่ะ ตามบันทึกนี้ค่ะ

รูปถ่ายของเจ้าของบล็อก ไม่ควรเป็นรูปดารานักร้อง หรือ รูปที่มีลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้