ได้รับคำถามมาว่า "เราจะเพิ่มจำนวน blogger ได้อย่างไร"    แต่ตอบไม่ได้     คิดแล้วแล้วคิดอีก...และยังต้องคิดต่อไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าจะตอบแบบกว้างๆ     ก็มีแนวทางอยู่ 2 ข้อ

1. มีวิธีกระตุ้นที่เหมาะสม     (และกระตุ้นให้ถูกคน)

2. กระตุ้นให้ถูกคน     (ด้วยวิธีที่เหมาะสม)

จะเริ่มที่คน   หรือจะเริ่มที่งาน  ?

เริ่มที่งาน.....น่าจะดี       มีชิ้นงานหรือหัวข้อที่กำหนด    แล้วเลือกคน  กลุ่มคนที่พอจะเขียนได้     เป็นคนเขียน      พอมีงานให้เขียน   คนเหล่านี้ก็จะได้เข้ามาอ่าน  มาสัมผัสกับโลกของ gotoknow     เข้ามาแล้วจะชอบหรือไม่ชอบ      ต้องรอดูต่อไป

เริ่มที่คน.....ก็น่าจะดี     มองหาคนที่มีแวว    เขียนเก่ง   เล่าเรื่องได้ (เป็นตุเป็นตะ)     ชอบแสดงความคิดเห็น   ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพอประมาณ   เมื่อได้คนมาแล้ว      เราค่อยหาวิธีกระตุ้นที่เหมาะกับคนนั้นๆ   เป็นคนๆ ไป

ดูๆ  แล้ว    เหมือนๆ ว่าใช้มาแล้วทั้งสองวิธี     แต่ได้ผลในระยะสั้นๆ   ทำอย่างไรจะให้ผลนั้นยืนยาว........................................................