GoodNews

ร่วมให้กำลังใจสำหรับคนทำดีเพื่อสังคม

เป็นกำลังใจให้คนทำดี ผอ.บงการ   สายเนตร  ครูชนบทติดชายแดน แห่งบ้านเปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นครูผู้ที่พูดน้อย นุ่มนวล แต่หนักแน่นในการทำงาน และมีความต่อเนื่องอีกต่างหาก แต่ก็มักจะโชคร้ายเสมอ เมื่อถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมักจะถูกลืมอยู่เสมอๆ แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของอาจารย์บงการแต่อย่างใด เนื่องจากท่านเดินในทางสายกลาง   และยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาโดยตลอด ท่านจึงไม่อ่อนล้าในสร้างคุณงามความดีแต่อย่างใด

จุดประกายแห่งความดี   อาจารย์บงการ   สายเนตร ถือเป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่น่านำไปเป็นตัวอย่างในการทำงาน โดยเฉพาะในการฝึกให้เยาวชนของชาติได้รู้จักประหยัดอดออม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  เนื่องจากอาจารย์บงการ สอนอยู่เขตทุละกันดาร ได้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างอัตคัด ขัดสน และสิ่งที่อาจารย์บงการได้ สะเทือนใจมากที่สุดคือการใส่เสื้อผ้าเก่าๆ แถมยังขาดวิ่น ของนักเรียนที่ใช้สืบต่อกันมาจากพี่ๆ หรือจากผู้ที่ใจบุญนำมาบริจาคให้ แถมบางคนไม่ได้เงินมาโรงเรียนเพื่อซื้ออาหารกลางวันกิน สำหรับเรื่องขนมนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเลย น้อยมากที่จะได้กิน ดังนั้นจึงได้เกิดความคิดในการที่จะหาแนวทางอย่างไรที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันกินอย่างพอเพียงสำหรับนักเรียนทุกคน (ได้รับงบจากรัฐแต่ไม่พอเพียง)  และมีเงินออมสำหรับเป็นทุนในการศึกษาต่อไปในอนาคต และจากที่ตนเองเป็นคนที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว จึงคิดว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน

  เริ่มปฏิบัติการ เมื่อเห็นเป็นดังนั้นอาจารย์บงการจึงได้ประชุมหารือกับคณะครู และผู้นำชุมชน เพื่อจะได้ปรับแผนการเรียนใหม่ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผัก เพาะเห็ด และเลี้ยงปลา เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือก็ขายเป็นรายได้ของนักเรียนหลังจากนั้นจึงได้ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องมีกระปุกออมสินเป็นของตนเอง เมื่อเริ่มตั้งหลักได้แล้วจึงประกาศขั้นเด็ดขาดไม่ให้นักเรียนนำเงินมาโรงเรียน เพื่อเป็นการลดช่องว่างสำหรับนักเรียนที่พ่อแม่ไม่มีเงินให้มาโรงเรียน และงดการขายของทุกอย่างที่โรงเรียน เนื่องจากตอนนี้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้สวัสดิการแก่นักเรียนทุกคน  

นักเรียนมีเงินออมเพื่อเรียนต่อ  หลังจากที่ได้มีการปลูกฝังการออม และให้นักเรียนทุกคนออมทรัพย์ ตอนนี้นักเรียนบางคนมีเงินเก็บหลายพันบาทเพื่อไว้เป็นทุนในการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น อีกทั้งไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารอีด้วย  

ขยายผลสู่ชุมชน   หลังจากกิจกรรมภายในโรงเรียนเริ่มได้ผลดี อาจารย์บงการจึงได้ขยายผลออกไปสู่ชุมชน โดยในครั้งแรกก็ได้มีการอบรมให้ความรู้ และเชิญชวน ผู้ปกครองของนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตอนนี้กำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี ชุมชนเริ่มมีอยู่มีกินมากขึ้น   

ทำดีต้องมีคนเห็น ใน การทำดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย เพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเอง บางคนก็บอกว่าทำดีแล้วก็เท่านั้นแหละไม่มีใครเห็น แต่ผมกลับมองว่าในการทำดีนั้นมีคนเห็นแน่นอน อย่างน้อยๆ ก็คือตัวเรานั่นแหละครับ การทำดีนั้นไม่ต้องรอให้คนเห็นหรอกครับ สุดท้ายผลดีนั้นมันจะกลับมาหาตัวเราเองนั่นแหละ เหมือนอาจารย์บงการ  สายเนตร วันนี้ ที่ได้รับการยกย่องจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นคนดี และสร้างสมความดีมาโดยตลอด ผมจึงมีความคิดเมื่อคนทำดีเราควรยกย่อง เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างสำหรับสนับสนุนให้คนในสังคมไทยหันมาร่วมกันทำดีให้มากขึ้น

  ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

1 พ.ย. 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#goodnews

หมายเลขบันทึก: 56863, เขียน: 02 Nov 2006 @ 07:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)