เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้เดินทางไปร่วมงานกฐินพระราชทาน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกฐินไปอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุพนมงามมาก ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปร่วมงานด้วยความปลื้มปิติ