ประสานงานรับรถถีบและกระจายรถฯ

  Contact

เมื่อ 15 ต.ค.รับประสานจากคุณนิรันทร์

เมื่อ 22 ต.ค.รับประสานซ้ำเรื่องรถฯ

เมื่อ 23-24 ต.ค.ประสาน นพ.บุญยงค์ / นพ.คณิต / นพ.ชาตรี ซ้ำจากที่รับประสานแต่ต้น

เมื่อ 26 ต.ค.ขอข้อมูลจาก ปกครองจังหวัด ได้รับเมตตาจิตจาก คุณมนัส และคุณประเสริฐ เป็นอย่างดี

เมื่อ 30 ต.ค.รับโทรสารจากคุณนิรันทร์ 4 แผ่น ส่งผ่านสำนักงานฯ ของสถาพรฯ

เมื่อ 31 ต.ค.ไปพบ ผวจ.น่าน ก่อนพบ ๆ คุณประเสริฐ และคุณมนัสฯ ทั้งสองท่านได้เสนอแนะดีก่อนเราเข้าพบ ผวจ.น่าน 30 นาที  จากนั้น โทร.บอกเล่า นพ.บุญยงค์ เปลี่ยนองค์กรรับจะสะดวกกว่ามูลนิธิฯ  และ โทร.บอกคุณอุดมฯ  เพื่อบอกเล่า  และหากย้ายของเรื่องนี้มอบคุณธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายฯ ได้บอกกับ หน.อดิศร และเคยเกริ่นกับคุณไก่ อภิรดี สำนักงานจังหวัดน่านฯ   ที่เขาทำอยู่ไม่ใช่แจกจักรยานฯ  จึงควรเป็น พมจ. เพื่อให้ให้เขามีงานเพิ่มฯ   โทร.บอกคุณนิรันทร์ฯ ถึงสุดส่วน 3 : 3 : 3   รวมเป็น 9  จาก ประชาคม 3  TAFS 3  และ GO  3 คน @

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In รู้จักน่านและชาวน่าน

Post ID: 56858, Created: , Updated, 2012-02-11 16:13:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ประสานงาน#การสื่อสาร#จิตอาสา

Recent Posts 

Comments (0)