วันนี้คือวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นวันที่อาจารย์รสสุคนธ์และอาจารย์บุญเที่ยงนัดให้พวกผมมารับจดหมายส่งตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และเอกสารต่างๆที่ต้องนำไปให้ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อาจารย์ก็ได้แนะนำสิ่งต่างให้กับพวกผมมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการทำตัวให้ดี  การแต่งกายให้เรียบร้อย  และที่สำคัญคือการบันทึกประจำวันเพราะเกรดที่พวกผมจะได้จากการฝึกงานนั้นมีเพียง 60%  ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับบันทึกว่าพวกผมได้บันทึกเป็นประจำสม่ำเสมอไหม  และอาจารย์ยังกำชับอีกว่าถ้าที่ฝึกงานโทรมารายงานความประพฤติที่ไม่ดีของเราก็เท่ากับตกฝึกงานทันที  ก็วันนี้ก็มีบันทึกแค่นี้ครับ

                                                                อิสรา  กายสิทธิ์