ว่าที่ ร.ต. สิริพงศ์ รุ่งทองวรรณ์

รองผู้จัดการฝ่ายขาย
บจก.เมธีกุลวิศวกรรม
Username4818130033
สมาชิกเลขที่12567
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
จบ ปริญญาโท MBA การจัดการการเงิน