ขอนำเสนอเพิ่มเติมจาก ผู้สื่อข่าวสาวสวย สำหรับบรรยากาศตลาดนัดความรู้ และCQIบำราศ ในส่วนของFloor5 ค่ะ

บูทศูนย์คุณภาพ เปิดให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง "การดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"

งานเวชสถิติและระบาดวิทยา โดย น้องจูน และน้องแอ๋ว

งานเภสัชกรรม นำเสนอนวตกรรม ระบบบัตรคิว

บรรยากาศ ณ บู๊ทเภสัชกรรม งานบู๊ทกลุ่มอำนวยการ

บู๊ทงานจุลชีววิทยา ขนนวตกรรมมาเสนอเพี๊ยบเลยค่ะ

เรต R งานแนะแนว

พี่นิตยา แม่พระของผู้ติดยา ก็มาค่ะ