พี่จิตอาสาพาน้องสะพายกล้องมองป่าตะวันตก จ.อุทัยธานี


คณะพนักงานจิตอาสาจาก ชมรมถ่ายภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดกิจกรรม “SCB ชวนกันทำดี พี่อาสา

พาน้องสะพายกล้องมองป่าตะวันตก” ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบแคมป์

ถ่ายภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยพี่ๆ จิตอาสาได้พาน้องๆ

เยาวชนในชุมชนบริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เรียนรู้

เรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สัตว์ป่าและชุมชนที่อยู่ร่วมกับผืนป่าตะวันตก

แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับการถ่ายภาพ ก่อนร่วมกันบันทึกภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ต่างๆ

ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จ.อุทัยธานี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ “คน” “ป่า” และ “สัตว์ป่า” ใน

มุมมองของเยาวชน ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นโครงการด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ธนาคารให้การสนับสนุนมูลนิธินี้ ในการอนุรักษ์ผืนป่า

ตะวันตกของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นอกจากพี่ๆ จิตอาสาได้มอบความรู้และทักษะการถ่ายภาพแก่

เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ภาพถ่ายทั้งหมดจะได้รับการคัด

เลือกนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ ที่ธนาคารร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่

ประชาชนในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ สำนักงานใหญ่

....................................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCBความเห็น (16)

... ภาพนี้ น่ารักจังเลยค่ะ ....

น่าไปเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยมากค่ะ เข้าป่าได้ถ่ายภาพสิ่งต่าๆงมากมาย

เด็กๆคงสนุกและมีความสุขมาก ชื่นชมกิจกรรมดีๆมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

ชื่นชมกิจกรรมที่ดีมากนะคะ...น้องๆ เยาวชนในชุมชนบริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้เรียนรู้ และมีความรู้ ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สัตว์ป่า ของชุมชนนะคะ

มีความสุขไปกับทุกคนค่ะพี่ใหญ่ ชอบกิจกรรมแบบนี้จริงๆ

มองป่าผ่านกล้องแล้ว อย่าลืมมองป่าด้วยสองตา เพื่อจารึกความงามไว้ในหัวใจ ไม่ใช่แค่ในภาพ

ขอบคุณชาว SCB ที่ให้โอกาสแก่เด็กๆที่อยู่รอบๆชุมชนห้วยขาแข้ง

ได้เรียนรู้ธรรมชาติใกล้ตัว

เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักธรรมชาติ เด็กบางคนไม่เคยใช้กล้องก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วย

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่เขียนเรื่องดีๆให้อ่าน เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดียิ่งๆขึ้นไปครับ

"ป่า"คือ..ปอดโลก...รักษา.."ป่า"...รักษา..ปอด..คน..(ร่วมด้วยช่วยกัน)..ขอให่้มีความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทอญ..และถือโอกาศอวยพรให้ท่าน..(พี่ใหญ่)มีความสุขสุขภาพดี..ตลอดไป..และรักษาสุขภาพใจกายคู่กันไปเย๊็นฉ่ำในวันสงกานต์เจ้าค่ะ...

ขอส่งความสุขปีใหม่ไทยให้พี่ใหญ่ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งครับ ขอบพระคุณมากครับผม

พี่ใหญ่ครับ

แวะมาอวยพรในวันปีใหม่ไทย

ขอให้พี่ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะครับ

กราบขอบพระคุณพี่ใหญ่มากนะครับ

ขอให้พี่ใหญ่ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่งดงาม ในทุก ๆ วัน นะครับ

ด้วยความเคารพรัก

สวัสดีเทศกาลปีใหม่ไทยๆค่ะ...ขอให้คุณใหญ่จงพบแต่ความสุขสงบเย็นสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ธรรมะรักษานะคะ

นำผลผักหวานป่าที่สวนมาฝากค่ะ

มาชื่นชมผู้คนที่มีจิตอาสา เข้าสู่ป่าธรรมชาติเห็นธรรมะนะครับ

เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งนักทั้งต่อตัวเด็ก ต่อสังคมและมนุษยชาติโดยรวม นะคะ พี่ใหญ่

ขจิต ฝอยทอง
Dr. Pop
ยูมิ
nui
ยายธี
แสงแห่งความดี...
Dr. Ple
กานดาน้ำมันมะพร้าว
บุษยมาศ
ดร. พจนา แย้มนัยนา
ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
น้อย น้ำพอง
kanchana muangyai

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่งานจิตอาสาพาน้องศึกษาธรรมชาติในป่าเช่นนี้

* น้อง Dr.Ple...เด็กๆมีความสุขมากกับประสบการณ์ดีๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและได้รับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากพี่ๆด้วยค่ะ

* น้องกานดา...ขอบคุณภาพดอกว่านสี่ทิศสีแดงสวยสดงดงาม...เป็นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมมากๆค่ะ

* น้องดร.พจนา....หากเยาวชนได้รับการบ่มเพาะนิสัยรักธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ย่อมเกิดการขยายผลต่อยอดออกไปอีกอย่างกว้างขวางค่ะ

* น้อง nui...ดีใจมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการปลูกฝังเด็กๆให้มีหัวใจรักธรรมชาติอย่างเป็นระบบเช่นนี้ค่ะ

* น้อง kanchana...หากเรามาร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรมดีๆที่ทำไม่ยาก ให้ความเพลิดเพลิน ความสุขจากธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ

* น้องดร.ขจิต....นับเป็นงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสุขแก่ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง....ขอบคุณที่แวะมาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออวยพรปีใหม่ไทย...ขอให้น้องชายจิตอาสามีความสุขในทุกงานที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมนะคะ

* คุณยายธี...ขอบคุณภาพพิมพ์ดอกบัวงดงามพร้อมความปรารถนาดีที่มีให้กัน...ขอให้คุณยายธีมีความสุขตามที่ปรารถนาทุกประการค่ะ

* น้อง Dr.Pop...ขอบคุณที่แวะมาให้พรปีใหม่ไทย...ขอให้น้องชายคนเก่งเข้มแข็งทั้งกายใจ เพื่องานกิจกรรมบำบัดอันยังประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็นกำลังใจค่ะ

* น้องแสงแห่งความดี...ขอบคุณพรอันอุดมมงคลที่นำมามอบให้...ขอให้ครอบครัวของน้องประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตทั้งกายและใจนะคะ

* น้องน้อย....ขอบคุณภาพผลผักป่าหวานเต็มกิ่งที่นำมาฝากกันพร้อมพรปีใหม่อันเป็นมงคล...ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตอุทิศเพื่องานเกษตรสวนผักป่าหวาน และประสบพบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการค่ะ

* น้องอ.ยูมิ....ธรรมชาติคือธรรม ประพฤติดี นำตนประสบผล...ประเสริฐพร นะคะ

* น้องผศ.วิไล...กิจกรรมเช่นนี้บ่มเพาะอุปนิสัยเยาวชน สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ

-สวัสดีครับ

-อยากฝึกถ่ายรูปแบบน้อง ๆ บ้างครับ ฮ่า ๆ

-น่าสนุกนะครับ

-ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านนะครับ..

ดีใจที่เยาวชนของชาติมาร่วมด้วยค่ะ

เพชรน้ำหนึ่ง

tuknarak

อุมาพร ไวยารัตน์

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่งานจิตอาสาพาน้องศึกษาธรรมชาติใน

ป่าเช่นนี้

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง....ขอบคุณภาพสดใสน่ารักในบรรยากาศตรุษสงกรานต์กับครอบครัว

ขอให้มีความสุขตลอดปี และตลอดไปค่ะ

* น้อง tuknarak...เด็กๆได้เพิ่มทักาะและประสบการณ์กับธรรมชาติน่าอยู่ น่าอนุรักษ์ ที่

เราจะจัดอย่างต่อเนื่องค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี