ความภาคภูมิใจที่ทำให้ชีวิตนี้มีความสุข

ความภาคภูมิใจที่ทำให้ชีวิตนี้มีความสุข

ความภาคภูมิใจที่ทำให้ชีวิตนี้มีความสุข

การที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผันผ่านไปนั้น ทำให้เราได้เจอกับหลาบสิ่ง หลาบอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้น ทำให้ได้เจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น ดีใจ เสียใจ ร้องให้ หัวเราะ มีความสุข สนุกสนาน ปะปนกันอยู่แต่ทุกสิ่ง ทุกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้เราได้เรียนรู้และอยู่กัลสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่ต้องเกร่งกลัว แต่เราก็ต้องมีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพื่อที่จะไม่ให้เจอกับสิ่งที่ไม่ดี ควรทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้มีความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไป

ข้อ 1  ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อแม่ การที่กระผมได้เกิดเป็นลูกของพ่อแม่นั้นทำให้กระผมได้รู้จักคำว่าพ่อ แม่ ถึงแม้นจะเป็นคำพูดแค่สั้นๆ แต่ก็เป็นคำที่เปี่ยมไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่ 

ข้อ 2 ภูมิใจที่ทำให้ทุกวันเป็นวันที่สดใส ชีวิตเราจะมีความสุขเราต้องทำตัวเราเองให้สดใสร่าเริง คิดในทางบวก ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะทำให้ทุกวันที่เราได้ใช้ทุกวินาทีนั้นให้มีความสุขสนุกสดใสตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ 3 ภูมิใจที่ทำให้แม่มีความสุข การที่เราได้ทำให้ท่านมีความสุขนั้นถือได้ว่าเราเป็นลูกที่มีความกตัญญูและยังเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่นั้นมีกำลังใจในการทำงาน เพื่อที่จะได้หาเงินมาส่งเสียเราเรียนหนังสือ

ข้อ 4 ภูมิใจที่ได้รู้จักเพื่อนที่ดี ที่ค่อยแนะนำสิ่งต่าง ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลากหลายรู้จักหน้าไม่รู้ใจ การที่เรามีเพื่อนที่ดีน้้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามาก

ข้อ 5 ภูมิใจในผลการเรียนที่อยู่ในระดับดี เพราะว่าทำตัวดี ตังใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือมาโดยตลอดจึงทำให้มีผลการเรียนที่น่าภาคภูมิใจอยู่ในระดับที่ดี เพราะเป็นผลมาจากการทำดีมาโดยตลอด 

ข้อ 6 ภูมิใจที่ได้บวชเรียนเพื่อทดแทนพระคุณแม่ การที่ได้บวชเรียนถือเป็นการทดแทนพระคุณ พ่อแม่ อย่างหนึ่งเพราะว่า ทำให้พ่อแม่ได้บุญกุศลไปด้วยกับ เราเพราะเราได้บวชเรียนเป็นพระรักษาศิล

ข้อ 7 ภูมิใจที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้ การที่ได้เเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี ยอมทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ในด้านต่างๆ เพราะเราสามารพเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ การที่จะทำอะไรซักอย่างหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถือว่าดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

ข้อ 8 ภูมิใจตนเองที่ไม่ยอมแพ้ในอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถือเป็นการพิสูจน์ตนเอง หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ฉันใดฉันนั้น 

ข้อ 9 ภูมิใจตนเองที่พอมีความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการพูดที่มีวาจาใหลลื่น ความสามารถในการทำงานศิลปะประเภทต่างๆ ที่ตนเองรัก เช่นการจัดดอกไม้ หรืองานฝีมือต่างๆ การที่ตนเองได้ทำงานที่ตนเองรักทำให้ตนเองมีความสุขแล้วรู้สึกเพลิดเพลินกับงานที่ได้ทำ

ข้อ 10 ภูมิใจตนเองที่มีความเข้มแข็งในวันนี้ ทุกวันนี้สังคมมนุษย์เราอยู่ยากขึ้น ทุกวันการที่เราจะอยู่ในสังคมปัจจุบันได้นั้นเราต้องมีความเข็มแข็งในตนเองเพื่อจะได้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆ ที่จะผัดผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวัน

ข้อ 11 ภูมิใจที่ได้บวชเรียนทำให้มีพื้นฐานทางด้านสติ สมาธิที่ดี การที่มีสติ หรือสมาธิที่ดีทำให้ตัวกระผมมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เรียนรู้อะได้ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่า การที่มีสมาธิที่ดีทำให้จิตใจไม่ว่อกแว่ก กับเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียน

ข้อ 12 ภูมิใจที่ได้มีอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี การที่ได้มีอาจารย์ที่ดีค่อยชี้แนะแนวทางให้ไปในทางที่ถูก ที่ควร เพราะว่าเราเป็นผู้น้อยด้อยประสบการณ์ ต้องอาศัยคนมีประสบการณ์อย่างอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้รู้ถูกผิด ดีหรือชั่ว 

ข้อ 13 ภูมิใจที่ตนเองมีความอดทน ความอดทนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการเรียนที่มีความยากขึ้นเรื่อยๆ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันก็ต้องใช้ความอดทนเพราะมีสิ่งยั่วเย้าหลายอย่างในปัจจุบัน

ข้อ 14 ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ การที่ได้ทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ สบายใจไม่มีความกังวลใจในเรื่องการกระทำของลูก ถือเป็นความกตัญญูอย่างหนึ่งที่ลูกควรกระทำต่อพ่อ แม่ 

ข้อ 15 ภูมิใจที่แม่ได้ส่งตัวกระผมเองได้เรียนถึงระดับปริญญาตรี การเรียนในปัจจุบันต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ถึงแม้ว่าแม่ของกระผมจะจบแค่ ป.4 แต่แม่ก็มีความสามารถที่จะหาเงินมาส่งให้ลูกได้เรียนสูงถึงในระดับปริญญา ก็ทำให้ตัวกระผมมีความภูมิใจในตัวแม่มาก 

ข้อ 16 ภูมิใจที่มี.... เคียงข้างมาโดยตลอด ในชีวิตแต่ละวันนั้นมีทั้งสุข ทุกข์ ปะปนกันเข้าจึงทำให้บ้างครั้งก็ท้อบ้าง แต่ยังมีอีกมุมที่คอยให้กำลังใจ และเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะทำให้สู้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้เกิดผลสำเร็จ แต่ก็ไม่เคยที่จะหนีและยังเป็นผู้ที่ให้หลายอย่าง หลายสิ่งที่ทำให้มีในวันนี้

ข้อ 17 ภูมิใจที่มีผู้มีพระคุณที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆ ให้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้าง ก็อาจจะทำให้ไม่เกิดผลที่คาดหวัง จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ค่อยช่วยเหลือด้วยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจที่ทำให้กระผมนั้นได้ทำงานได้บรรลุตามสิ่งที่คาดหวัง

ข้อ 18 ภูมิใจที่ทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเอง การที่กระผมได้ทำงานสำเร็จนั้นก็มีสิ่งที่ประกอบหลายอย่างด้วยกันที่ทำให้เกิดผลสำเร็จนั้นแต่ก้อยู่กับตัวเองที่ได้มีความตั้งใจ ตั้งมั่น อดทน อดกลั่น มุ่งมั่นทำให้เกิดสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้แล้ว แต่ก็ต้องมีความพยายามเพื่อที่จะได้เดินทางไปสู่ความสำเร็จที่ได้วางไว้เบื่องต้น

ข้อ 19 ภูมิใจที่มีเพื่อนที่ให้กำลังใจ ตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดี เพราะการใช้ชีวิตในบางครั้งก็มีความเสียงในด้านต่างๆ การเดินทางผิดบ้างหลงผิบ้าง การที่มีเพื่อนที่ดี ก็จะคอยให้กำลังใจ และตักเตือนในการที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ 

ข้อ 20 ภูมิใจในที่ได้ซื้อของให้แม่ใช้ การที่เราได้ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ถึงแม้จะไม่มีความไรแต่ก็ เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะให้ก็ทำให้เราภูมิใจทั้งตัวเราในฐานะผู้ให้ และผู้รับอย่างแม่เราเอง ก็ภูมิใจไม่แพ้กัน 

ข้อ 21 ภูมิใจที่ได้ดูแลพ่อ แม่ในยามแก่ชรา พ่อ แม่ ดูแลเรามาโดยตลอดตั้งแต่เราเป็นทารก อาศัยอยู่ในท้องแม่จนกระทั้งเกิดออกมาลืมตาดูโลก พ่อ แม่ต้องใช้เวลานานเท่าได้เราถึงจะโตมาได้ขนาดนี้ เมื่อถึงยามพ่อ แม่เรา เเก่ชรา เราต้องถึงเวลาเราต้องทดแทนให้กับท่านบ้าง โดยการดูแลท่านกลับ 

ข้อ 22 ภูมิใจที่ได้เป็นตัวของตัวเอง การที่ได้เป็นตัวของตัวเอง ทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ ถือเป็นอิสระในการใช้ชีวิต ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ  

 

วันที่เขียน 9/1/2557

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ....นายธนดล ศรีมะลิความเห็น (13)

สวัสดีครับ คุณ ธนดล ศรีมะลิ

ข้อ 16 ภูมิใจที่มี.... คือใครหว่า ?
ขอให้มีความสุข ๆ มาก ๆ กับความภาคภูมิใจนะครับ เป็นกำลังใจให้ทำต่อไป

ขอบคุณครับ :)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับความภาคภูมิใจทั้ง 22 ข้อ นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณธนดล ศรีมะลิ

เป็นความภาคภูมิใจที่น่ายินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ ธนดล ศรีมะลิ

เป็นความภาคภูมิใจที่น่าชื่นชมมากและขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ ธนดล ศรีมะลิ

เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

"ความอิสระ" คงต้องมีขอบเขตกระมัง ธนดล

ถึงแม้อนาคตอาจจะประกอบอาชีพอิสระที่เป็นเจ้านายตัวเอง

แต่อย่างไร ก็หนีไม่พ้นขอบเขตของสังคมอยู่ดี ...

สวัสดีครับคุณ ธนดล ศรีมะลิ

ข้อ 16 นี่จะ ..... เพราะอะไรเหรอครับ? เขาคนนั้นเป็นใครกันเอ่ย?

ขอบคุณสำหรับบันทึกดี ๆ ครับ

สวัสดีครับ คุณ ธนดล ศรีมะลิ

ผมได้อ่านแล้วประทับใจมากครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณธนดล ศรีมะลิ

เป็นความภาคภูมิใจที่น่ายินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับคุณ ธนดล ศรีมะลิ

ยินดีกับความภาคภูมิใจในหลายๆสิ่ง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตน่ัะครับ

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆน่ะครับ

สวัสดีค่ะคุณ ธนดล ศรีมะลิ

เป็นความภาคภูมิใจที่ดีมากและน่าชื่นชมมากเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ ธนดล ศรีมะลิ

การได้กตัญญูกับผู้มีพระคุณ ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ธนดล ... ไม่ตอบเพื่อน ๆ เลย :(