จริยา ปันแก้ว

นักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee53181028
สมาชิกเลขที่196364
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางสางจริยา ปันแก้ว ชื่อเล่น หมิว อายุ 22 เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 ที่อยู่ 115 ม.2 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ระดับช้ัน ป.1-ป.6 ดิฉันจบจากโรงเรียนบ้านใหม่ ม.1-ม.3 จบจากโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และม.4-ม.6 จบจากโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครอบครัวของฉันมีทั้งหมด 4 คน ฉันมีพี่น้อง  2 คน ฉันเป็นคนที่ 2 นิสัยส่วนตัวของฉัน เป็นคนมีนิสัย ร่าเริง แจ่มใสเข้ากับทุกคนได้ ดิฉันมีความใฝ่ฝันที่จะรับราชการครู ในวันข้างหน้าจะได้ดูแลพ่อแม่ ตอบแทนท่านที่เลี้ยงดูเรามา ให้ท่านมีความสุข