ชฎาพร ใจนันตา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee53181031
สมาชิกเลขที่196489
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

ชื่อนางสาวชฎาพร ใจนันตา ชื่อเล่นชื่อ บิก

เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2534

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2542 จบจากโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)

ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สิ่งที่ฉันประทับใจ

สิ่งที่ทำใหฉันประทับใจมากทีสุดคือการได้หาประสบการณ์ในการทำงานใช้เวลา ปิดภาคเรียน ซึ่งทำใหเราได้รู้และสัมผัสกับคนที่หลากหลาย และการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้และปรับตัวอยู่กับงานที่เรากำลังจะเติบโตและทำงานในอนาคต

ได้รับรางวัล

บันทึกเรื่อง "ความทรงจำระหว่างพ่อ" ได้รับรางวัลใน

โครงการบันทึกความสุขแต่ละวันกับนักกิจกรรมบำบัดจากสาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล