ชฎาพร ใจนันตา


นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Username
e53181031
สมาชิกเลขที่
196489
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

ชื่อนางสาวชฎาพร ใจนันตา ชื่อเล่นชื่อ บิก

เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2534

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2542 จบจากโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)

ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สิ่งที่ฉันประทับใจ

สิ่งที่ทำใหฉันประทับใจมากทีสุดคือการได้หาประสบการณ์ในการทำงานใช้เวลา ปิดภาคเรียน ซึ่งทำใหเราได้รู้และสัมผัสกับคนที่หลากหลาย และการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้และปรับตัวอยู่กับงานที่เรากำลังจะเติบโตและทำงานในอนาคต

ได้รับรางวัล

บันทึกเรื่อง "ความทรงจำระหว่างพ่อ" ได้รับรางวัลใน

โครงการบันทึกความสุขแต่ละวันกับนักกิจกรรมบำบัดจากสาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท