ธนดล ศรีมะลิ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee53181001
สมาชิกเลขที่196371
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติ

ของ ธนดล  ศรีมะลิ

ข้าพเจ้าชื่อธนดล  ศรีมะลิ  ชื่อเล่น โอ  

เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2535  

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประวัติการศึกษา

จบประถมศึกษาที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสันป่าตองศึกษา

จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ความภาคภูมิใจ

1. ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่

2. ภูมิใจที่ได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณแม่ และได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ทำให้ทุกวันนี้มีคติที่จะดำเนินชีวิตอย่่างมีคุณค่าและมีความหมาย 

 

ความสนใจ  

     มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพขึ้น และยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้เรียนรู้ได้รับประโยชน์หรือความรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

***************************

 

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=s8WC2L-n-NE