ธนดล ศรีมะลิ


นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Username
e53181001
สมาชิกเลขที่
196371
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติ

ของ ธนดล  ศรีมะลิ

ข้าพเจ้าชื่อธนดล  ศรีมะลิ  ชื่อเล่น โอ  

เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2535  

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประวัติการศึกษา

จบประถมศึกษาที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสันป่าตองศึกษา

จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ความภาคภูมิใจ

1. ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่

2. ภูมิใจที่ได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณแม่ และได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ทำให้ทุกวันนี้มีคติที่จะดำเนินชีวิตอย่่างมีคุณค่าและมีความหมาย 

 

ความสนใจ  

     มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพขึ้น และยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้เรียนรู้ได้รับประโยชน์หรือความรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

***************************

 

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=s8WC2L-n-NE

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี