ธนดล ศรีมะลิ


นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Username
e53181001
สมาชิกเลขที่
196371
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติ

ของ ธนดล  ศรีมะลิ

ข้าพเจ้าชื่อธนดล  ศรีมะลิ  ชื่อเล่น โอ  

เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2535  

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประวัติการศึกษา

จบประถมศึกษาที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสันป่าตองศึกษา

จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ความภาคภูมิใจ

1. ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่

2. ภูมิใจที่ได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณแม่ และได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ทำให้ทุกวันนี้มีคติที่จะดำเนินชีวิตอย่่างมีคุณค่าและมีความหมาย 

 

ความสนใจ  

     มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพขึ้น และยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้เรียนรู้ได้รับประโยชน์หรือความรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

***************************

 

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=s8WC2L-n-NE

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท