ธรรมะกับการเมือง.. เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้
แยกกันเมื่อไหร่ การเมืองก็จะกลาย..เป็นเรื่องทำลายโลกทันที
ถ้าธรรมะ..แยกขาดจากการเมือง โลกก็คือ..นรก

ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ได้เสนอทางออกไว้นานแล้วว่า..

ต้องธรรมมิกสังคมนิยม คือการเมืองที่ประกอบไปด้วย ธรรมะ และ ศีลธรรม

ที่ตั้งอยู่บน..ความถูกต้อง ความรัก และความเมตตา อย่างแท้จริง

เมื่อธรรมะไม่กลับมา   โลกาจะวินาศ
มวลมนุษย์จะลำบาก   คนบาปจะครองเมือง

กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย  น้ำเต้าน้อยจะถอยจม
คนดีโดนรังแก  คนชั่วโดนยกย่อง
สีขาวกลายเป็นสีดำ    สีดำกลายเป็นสีขาว
เรื่องราวโดนบิดผัน   สัจจะกลายเป็นโจร
คนจะกินคน   คนจะฆ่ากัน
ความมืดจะคลุมวัน   ความมืดจะครองเมือง

เมื่อธรรมะไม่กลับมา   โลกาจะวินาศ
มวลมนุษย์จะลำบาก
  คนบาปจะครองเมือง

โลกาไร้การแบ่งปัน    สังคมไร้ซึ่งน้ำใจ
มองไปทิศทางใด    เศร้าใจทุกข์ระทม
แผ่นดินเดือดร้อนเป็นไฟ  ภูเขาร่ำไห้หมองหม่น
ป่าไม้หม่นไหม้โศกตรม   แม่น้ำขื่นขมแห้งขอด  
ปีศาจหน้างอเป็นใหญ่   เก้าอี้สีขาวก็ซีดหม่น
ใบหน้าผู้คนก็ซีดเซียว   มนุษย์มีเขี้ยวไล่กัดมนุษย์มีธรรม  

เมื่อธรรมะไม่กลับมา   โลกาจะวินาศ
มวลมนุษย์จะลำบาก
  คนบาปจะครองเมือง

กลียุค ๒๐๐๐ ++

คำร้อง  อาจารย์พุทธทาสภิกขุ, อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล, ดินป่า จีวัน
ทำนอง  ดินป่า จีวัน
ขับร้อง อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล, จีวัน BAND