ความเห็น 2817100

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

เพิ่งมาชัดเจนกับตัวเองก็ตอนนี้ จึงต้องให้สติและพลังใจอย่างมากในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน ทำให้เข้าใจว่าจริงเป็นธรรมดา  ขอบคุณค่ะ