ความเห็น 2814954

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ค่ะ ศรัทธาอาจารย์มากค่ะ

อาจารย์สมถะ และอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพเวลาสอนค่ะ เพิ่ งเห็นอาจารย์อีกมุมหนึ่งค่ะ

ร้องเพลงได้ซึ้ง ทำคนฟังอินมากค่ะ