ความเห็น 2815250

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตคุณอนุ (วัชรชัย วิริยาสุทธิวงศ์) ไปเผยแพร่ต่อใน ชุมชนนักปฏิบัติ ศูนย์ราชการใสสะอาดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ใน G2K นี้นะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ