ความเห็น 2820357

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

เมื่อธรรมะไม่กลับมา   โลกาจะวินาศ มวลมนุษย์จะลำบาก   คนบาปจะครองเมือง

...

คม ชัด ลึก...และ ทรงพลังอย่างมหาศาล เลยทีเดียวครับ