ความเห็น 2815203

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

เป็นคติธรรมเตือนใจให้คิดถึงวิถีชีวิตที่ถูกต้องค่ะ