ความเห็น 2814957

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

ยินดีกับอาจารย์นพลักษณ์ ๙ ด้วยครับ ;)...