ความเห็น 2818107

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์

เพลงเพราะมากค่ะ 

ถ้าธรรมมะไม่กลับมา น่ากลัวนะคะ

ช่วยกันปลูกฝัง

รวมพลังกันทั้งหล้า

มีธรรม นำศรัทธา

สติมา ปัญญามี

          หวังธรรมะกลับมา

          คืนหาแผ่นดินนี้

          ลูกหลานยิ่งอยู่ดี

          ปฐพียิ่งอยู่เย็น