ความเห็น 2862535

เมื่อธรรมะ..ไม่กลับมา

เขียนเมื่อ 

ดูเหมือนว่า ธรรมะยังคงอยู่ในโลก หากแต่....มักไม่ใคร่ได้ถูกนำมาใช้