โยนิโสมนสิการ #3

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้เพื่อนำไปสู่ขบวนการสร้างปัญญา (Intelligence Movement)ซึ่งเป็นวิธีคิดที่จะดัดนิสัยการคิดแบบเพื่อสนองตัณหา หรือการคิดด้วยความไม่ชอบใจเป็นพื้นฐาน

ต่อจาก โยนิโสมนสิการ #1
ต่อจาก โยนิโสมนสิการ #2

โยนิโสมนสิการ 10 วิธี มีอะไรบ้าง และจะได้ประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างไร (วิธีที่ 2)
          2. วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ หรือวิธีคิดแบบการกระจายเนื้อหา มุ่งที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามสภาวะของมัน ตามธรรมชาติซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ หรือสิ่งทั้งหลาย ย่อมเกิดจากส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนประกอบกัน เมื่อแยกแยะหรือกระจายออกมาก็จะเห็น รู้จักสิ่งนั้นได้ดีขึ้น จะสามารถจับจุดที่เป็นปัญหาและสามารถเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาว่าครอบครัวประกอบด้วย สถานภาพของสมาชิกที่เป็นพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย หน้าที่ของสมาชิก และความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เป็นต้น ในทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ Factor Analysis ก็เป็นวิธีหนึ่ง หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจจะใช้วิธีการจัดกลุ่มคำที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา หรือ Content Analysis
          การนำมาใช้อย่างเช่นการพยายามที่จะระบุว่าความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง ก็ได้ว่ามีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านตามเกณฑ์ จปฐ.ที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างนี้เป็นต้น

     หมายเหตุจากผู้เขียน : บันทึกนี้ยังไม่ได้มีการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ก่อน จึงอยากได้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเขียนด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

     อนุชา  หนูนุ่น บันทึกเมื่อ 9 ต.ค. 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (13)

น้อยหน่า
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
อยากให้คุณชายขอบเขียนวิธีคิดของโยนิโสมนสิการให้ครบทั้ง  10  วิธี  ตอนนี้อ่านไปแล้ว  2  วิธี  เหลือ  8  วิธี  เพราะตอนนี้เป็นประโยชน์มากสับหรับผู้อ่าน เขียนมาเร็วๆนะครับผมรออ่านอยู่
ชายขอบ
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
     ยินดี และดีใจที่ได้ติดตามอ่านอยู่ครับ ผมจะได้รีบเขียนต่อไป ซึ่งต้องประยุกต์กับที่ใช้ปฏิบัติ บางครั้งก็เขียนไม่ออก (ชอบใช้คำนี้) ถ้าทิ้ง e-mail ไว้ด้วยจะดีมากครับ เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ตีพิมพ์แล้วจะได้แจ้งไปให้ทราบ
เก่ง
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
   รีบ ๆ หน่อยครับ เอาใจช่วยอยู่
เขียนเมื่อ 
ผมเจอคุณชายขอบที่นี่อีกแล้วนะครับ จะติดตามต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายนพดล รอดอำพันธุ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

โยนิโสมนสิการ 10 วิธี มีอะไรบ้าง และจะได้ประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างไร (วิธีที่ 3)
          3. วิธีคิดแบบสัญลักษณ์ คือ คิดแบบรู้เทาทันธรรมดามี 2 ขั้นตอนคือ

1.รู้ความจริงตามธรรมชาติ และยอมรับความจริง

2.แก้ไขและทำการไปตามเหตุปัจจัย เมื่อรู้อยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เราต้องการให้มันเป็นอย่างไร ก็แก้ไข ก็จัดการตัวตันเหตุนั้นด้วยความรู้ หลักการไม่ใช่แก้ด้วยความอยาก เป็นการปฎิบัติด้วยปัญญา ทำทั้งการและปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย  เป็วิธีปฎิบัติที่ได้ผลที่สุดและตนไม่เป็นทุกข์

พัชรา
IP: xxx.157.42.139
เขียนเมื่อ 
__/|\__ขออนุโมทนา สาธุ ในธรรมะที่คุณชายขอบนำมาอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดค่ะ
นก
IP: xxx.113.41.104
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากๆที่ช่วยนำโยนิโสมาเป็นความรู้ให้  จะรออ่านต่อนะคะ
luk
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะครบ 10 วิธีคะ แล้วออกเป็น วัน หรือ เดือน เพราะอาจารย์ให้หาโยนิโสมนสิการ 10 วิธี ด่วน ช่วยรีบออกให้ครบได้ไหมคะ

Nun
IP: xxx.90.144.101
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะเขียนเสร็จ รออยู่ค่ะ

แนน
IP: xxx.123.234.252
เขียนเมื่อ 

กำลังทำรายงานอยูเลย  เสร็จก่อนก่อนที่ 8 /11 /50จะดีมากเลยค่ะ

 

สมฤดี
IP: xxx.113.67.37
เขียนเมื่อ 

  สนใจ โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  ค่ะ  หากมีข้อมูลครบขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยส่งให้อ่านบ้าง  เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  และชีวิต

poonsuk
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่องโยนิโส เพราะกำลังนำไปทดลองใช้สอนในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

เด็กๆชอบมาก อยากให้ท่านช่วยชี้แนะ อีกอย่างต้องการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการด่วน

เต๋า 1*2 PPK
IP: xxx.123.248.14
เขียนเมื่อ 

เดมากๆเรย......เเต่ !ทำมายมีข้อ 2 ข้อเดียวล่ะ

เฮ่ๆเค๊าขอโทดเค๊าลืมอ่านตรงกระทู๊น่ะ